Vi feirer internasjonal spillmåned i hele november!


Internasjonal spillmåned markeres hver høst i biblioteker over hele verden. Spillmånedens målsetting er å la folk møtes og bli kjent gjennom felles spillopplevelser på biblioteket.

Den internasjonal spillmåned ble originalt startet opp av den amerikanske bibliotekforeningens spillgruppe, Games & Gaming Round Table

Vi markerer spillmåneden med nettquiz, Dungeons & Dragons Duell-turnering, samt mange små og store spilldager i hele Bergen, gjennom hele måneden.

Ta quiz-en her ----> Quizmaster Lasse

Spillarrangement