Skattejakt, Fløyen lesekiosk

Gratulerer! Du har funnet skatten på Fløyen!

Som belønning kan du velge en av følgende gjenstander:

Defender

"You gain a +3 bonus to attack and damage rolls made with this magic weapon.

The first time you attack with the sword on each of your turns, you can transfer some or all of the sword’s bonus to your Armor Class, instead of using the bonus on any attacks that turn. For example, you could reduce the bonus to your attack and damage rolls to +1 and gain a +2 bonus to AC. The adjusted bonuses remain in effect until the start of your next turn, although you must hold the sword to gain a bonus to AC from it."

Bracers of Archery

"While wearing these bracers, you have proficiency with the longbow and shortbow, and you gain a +2 bonus to damage rolls on ranged attacks made with such weapons."

Faller ikke belønningene i smak?

Motta istedenfor en belønning på 250gp, som kan brukes i bibliotekets utstyrshandel.

Hva er denne siden?

Dette nettstedet er en del av 'skattejakten' knyttet til Dungeons & Dragons: Duell og skattejakt på Bergen Offentlige Bibliotek, m. fl. Hendelsen tar sted i løpet av Internasjonal spillmåned 2023, som varer ut november.

Les mer her.