Skattejakt, Landås bibliotek

Gratulerer! Du har funnet skatten på Landås bibliotek!

Som belønning kan du velge en av følgende gjenstander:

Javelin of Lightning

"This javelin is a magic weapon. When you hurl it and speak its command word, it transforms into a bolt of lightning, forming a line 5 feet wide that extends out from you to a target within 120 feet. Each creature in the line excluding you and the target must make a DC 13 Dexterity saving throw, taking 4d6 lightning damage on a failed save, and half as much damage on a successful one. The lightning bolt turns back into a javelin when it reaches the target. Make a ranged weapon attack against the target. On a hit, the target takes damage from the javelin plus 4d6 lightning damage."

Mantle of Spell Resistance

"You have advantage on saving throws against spells while you wear this cloak."

Faller ikke belønningene i smak?

Motta istedenfor en belønning på 250gp, som kan brukes i bibliotekets utstyrshandel.

Hva er denne siden?

Dette nettstedet er en del av 'skattejakten' knyttet til Dungeons & Dragons: Duell og skattejakt på Bergen Offentlige Bibliotek, m. fl. Hendelsen tar sted i løpet av Internasjonal spillmåned 2023, som varer ut november.

Les mer her.