Skattejakt, Spillhuset i Bergen

Gratulerer! Du har funnet skatten på Spillhuset i Bergen!

Som belønning kan du velge en av følgende gjenstander:

Dagger of Venom

"You gain a +1 bonus to attack and damage rolls made with this magic weapon.

You can use an action to cause thick, black poison to coat the blade. The poison remains for 1 minute or until an attack using this weapon hits a creature. That creature must succeed on a DC 15 Constitution saving throw or take 2d10 poison damage and become poisoned for 1 minute. The dagger can't be used this way again until the next dawn.

Proficiency with a dagger allows you to add your proficiency bonus to the attack roll for any attack you make with it."

Ring of Spell Turning

"While wearing this ring, you have advantage on saving throws against any spell that targets only you (not in an area of effect). In addition, if you roll a 20 for the save and the spell is 7th level or lower, the spell has no effect on you and instead targets the caster, using the slot level, spell save DC, attack bonus, and spellcasting ability of the caster."

Faller ikke belønningene i smak?

Motta istedenfor en belønning på 250gp, som kan brukes i bibliotekets utstyrshandel.

Hva er denne siden?

Dette nettstedet er en del av 'skattejakten' knyttet til Dungeons & Dragons: Duell og skattejakt på Bergen Offentlige Bibliotek, m. fl. Hendelsen tar sted i løpet av Internasjonal spillmåned 2023, som varer ut november.

Les mer her.