av admin sist endret 2016-09-29T13:55:08+02:00
Den internasjonale fiskerimessen og den store musikkfesten

Utstilling i Bergen Off. Bibliotek 19.mai -31.august 1998

Ide og utforming: arkitekt Alda Morice Christensen

Tekst: Doktorgradsstipendiat, IKK, Universitetet i Bergen, Peder Figenbaum. Biblioteksjef Trine Kolderup Flaten

Bergensudstillingen 1898

Landsutstillingen i 1898 var en viktig nasjonal begivenhet, en storartet mønstring av norsk industri og håndverk - og med internasjonal representasjon på fiskeriområdet.

Utstillingstanken var et ektefødt barn av 1800-tallets industri og liberale næringspolitikk.

Ideen var at slike store utstillinger ville øke den mellommenneskelige forståelsen, fremme verdenshandelen og oppmuntre den fredelige økonomiske kappestriden mellom landene.

Ambisjonen var også å forene de to motpolene Industrien og Kunsten slik at disse ville gå opp i en høyere kultur tilpasset industrisamfunnets nye muligheter og behov.

Verdensutstillingen var varemarked og folkeopplysning i skjønn forening - tiltalende innpakket og servert som forlystelse for høy og lav, fattig og rik, mann og kvinne, liten og stor.

Klikk for et stÏrre bilde

Klikk for et større bilde

Klikk for et stÏrre bilde

Klikk for et større bilde

Utstillingene var næringslivets fester, og i bunnen lå en klippefast fremskrittstro, der visjonen om en lykkelig fremtid for alle nasjoner gjennomsyret feiringen av tidens tekniske og vitenskapelige fremskritt.

Å delta på utstillingene var å delta i verdenssamfunnet. Fattige og små stater - deriblant Norge - brukte store ressurser på å delta på Verdensutstillingene. Her gjalt det å fremstå som et moderne land, med en velutviklet industri og et variert kulturliv.

Nasjonens medaljehøst fortalte mye om hvilket nivå den befant seg på. Resultatene ble rapportert av en begeistret presse, omtrent som fra de olympiske leker i våre dager. Fremdeles kan vi se avbildninger av medaljene fra de store utstillingene på ølflasker og ansjosbokser.

Etter 1900 mistet utstillingene mye av sin økonomiske funksjon, den internasjonale utstillingstradisjonen ruller likevel videre - med Sevilla, Lisboa

For hundrede år siden var Bergen stedet.

Utstillingen fylte 125 mål, dvs. hele Nygårdsparken og mere til. Store flotte byggverk ble reist for anledningen, og etterpå revet igjen.

16.mai ble utstillingen åpnet med stor festivitas, tale av kronprinsen og av ordfører Christian Michelsen, - og før utstillingen lukket 2.oktober hadde 2.619 utstillere - av dem 1.132 utenlandske - vist frem sine produkter, som ble juryert og belønnet av 13 jurygrupper, som kunne utdele 5 ulike belønningsgrader.

Klikk for et stÏrre bilde

Klikk for et større bilde

Publikum strømmet til, for å se på de utstilte produktene, for å la seg underholde på teaterforestillingene og konsertene, for å oppleve dyreparken, selparken, den botaniske hagen - eller for å la seg beverte i de oppførte bodegaer, kaffehus eller restauranter. I alt 36 store møter og kongresser ble avviklet fra juni til august, blant dem:

Den store MUSIKFESTEN I BERGEN 1898

Hovedbygningen - Industrihallen

Klikk for et stÏrre bilde

Klikk for et større bilde

Arkitekt Jens Z.M.Kiellands store hovedbygning var en gigantisk trekontruksjon med 11.000 m2 nyttbar gulvflate. Tre lave, brede fløyer ble holdt sammen av en veldig, sekskantet kuppel - rotunden (sentralhallen). Fra inngangspartiet, som lå 5 trinn høyere enn sentralhallen, hadde man fullt overblikk over utstillingen. Sidefløyenes gulv lå en halv etasje under sentralhallen, og kunne lett overskues derfra.