Kvenfolkets dag

Kvart år, den 16. mars, vert Kvenfolket sin dag feira over heile landet. Dagen markerer den første organiseringa av kvenane og etablering av det første lokallaget i Børselv i 1984.

Bilde fra Nasjonalbiblioteket: Melking av reinsdyr / milking reindeer.

Det kvenske folket er eitt av dei opprinnelege folkeslaga på nordkalotten. Det bur kvenar over heile landet, men dei opprinnelege områda for busetting var i Finnmark, Troms og nordlege delar av Nordland. 

Det kvenske språket har felles opphav med finsk og samisk, og kvensk vart anerkjend som regions- og minoritetsspråk i Noreg i 2005. Kvensk er eit av dei mest trua språka i Europa. Det er truleg mellom 2000-10 000 kvenske språkbukarar i Noreg i dag. 

I Bergen kommune vil ein heidre Kvenfolket sin dag ved å heise Kvenflagget, og samstundes auke forståinga av kvensk kultur, språk og identitet.

Kjelder:
Norske kveners forbund

Nrk.no