Opprop for et bedre e-lydboktilbud i biblioteket

Det foregår en debatt om modellen for e-lydbøker i norske bibliotek. Biblioteksjef Leikny Haga Indergaard ved Bergen Offentlige Bibliotek er blant flere bibliotekledere som har tatt til orde for en endring.

Bibliotekene og deres lånere må få et bedre tilbud for e-lydbøker, skriver en rekke bibliotekledere i Klassekampen.
Foto: Unsplash.com.

Noe må skje 

En nylig undersøkelse gjort av Rambøll på vegne av Nasjonalbiblioteket avslører misnøye blant flere norske bibliotek når det gjelder utlånsmodellen for e-lydbøker.  

I rapporten kommer det frem at både folkebibliotekene, fylkesbibliotekene og leverandørene er enige om at dagens modeller for innkjøp av e-medier har et stort forbedringspotensial, og særlig gjelder dette e-lydbøkene.

En rekke biblioteksjefer har gått sammen om et opprop for et bedre e-lydboktilbud. Det felles oppropet kom på trykk i Klassekampen 26. januar (betalingsmur).

I intervju med Klassekampen (betalingsmur) forklarer biblioteksjef for Deichman bibliotek, Knut Skansen, at det er behov for å finne en ny løsning snarest.  Vår biblioteksjef Leikny Haga Indergaard er med og signerer oppropet.
Foto: Bergen Offentlige Bibliotek