av Nettredaktør sist endret 2021-12-01T21:10:13+01:00
Bergen Offentlige Bibliotek har fått tildelt prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å utvikle skolebiblioteket på Ny-Krohnborg skole. Målet er at biblioteket skal bli en møteplass for hele lokalsamfunnet, og tirsdag 30. november var det snorklippping, trompet og forventningsfulle barn når biblioteket endelig kunne åpne.
Det ble en flott dag for åpningen av skolebiblioteket på Ny-Krohnborg. Med snødekte fjell som bakteppe fikk forventningsfulle barn delta på åpningsseremonien av skolebiblioteket som vil være i bruk frem til åpningen av et nytt og større fellesbibliotek, som skal stå ferdig i løpet av 2022. Prosjektet om fellesbiblioteket på Ny-Krohnborg er et samarbeid mellom skole, bibliotek, kultur og levekårssatsing samt Frivillighetssentralen.
 
Bærekraftsbiblioteket
FNs bærekraftsmål var en sentral del av dagens åpning. Er du lærer og ønsker å jobbe med bærekraftsmålene i din klasse? Da kan du låne bærekraftspakker fra Bergen Offentlige Bibliotek, som inneholder et utvalg bøker fra Bærekraftsbiblioteket. Foreløpig tilbyr vi bærekraftspakker på Årstad bibliotek.
 
Les mer om Bærekraftsbiblioteket her https://bergenbibliotek.no/barn/baerekraftsbiblioteket.