Hopp til hovedinnhold
av Charlotte Myrbråten sist endret 2024-02-14T11:42:05+01:00
Hvordan ser Bergen ut i 2050? Hva spiser vi? Hvordan reiser vi? Hvordan ser omgivelsene våre ut? Og hvordan har vi det?
Onsdag 13. mars 13:00
Hovedbiblioteket, Vårt Vestland

Kontakt

95139006

Fremtenkt og CET (UiB) inviterer til fremtidsverksted der vi sammen undersøker hvordan 1,5-gradersbyen Bergen kan se ut.

Vi skal utforske og så utfordre hvordan vi ser for oss fremtidsbyen, slik at vi kan vende tilbake til nåtiden med en utvidet forståelse av hva som trengs og hvilke muligheter vi har til å få det til.

 

Gratis påmelding

Vi anbefaler også alle interesserte å gå på CET-lunsjen fra 12:00-13:00, også det på biblioteket. Les mer om dette arrangementet her

 

Bakgrunn

2030 kommer stadig nærmere, og det haster å få på plass tiltak som tar oss til målet om 85% kutt i direkte klimagassutslipp i Bergen.

Samtidig må vi sørge for at planene vi legger og valgene vi tar i dag ikke ødelegger for det langsiktige målet om å bli en 1,5-gradersby innen 2050.

Men hvordan kan vi planlegge for noe som er så langt frem i tid?

Hvis vi kun baserer planene på erfaringer fra fortiden og opplevelser av nåtiden, risikerer vi å gå lange omveier til målet – eller å slå inn på spor som fører oss på avveie.

Fremtenkt bruker kritisk fremtidstenkning for å utforske og så utfordre hvordan folk og organisasjoner ser for seg fremtiden, med mål om utvide hvilke muligheter de ser til å skape et bærekraftig samfunn.

I dette verkstedet skal vi sammen utforske og så utfordre hvordan vi ser for oss 1,5-gradersbyen Bergen i 2050, for å vende tilbake til nåtiden med en utvidet forståelse av hva som trengs og hvilke muligheter vi har til å få det til.

Hvem passer arrangementet for?

Alle som er opptatt av bærekraftig byutvikling og mulighetene som ligger i målet om rettferdig klimaomstilling er velkommen til å delta, enten du er innbygger, utbygger, arkitekt, planlegger, politiker, forsker eller noe annet! Det kreves ingen forkunnskaper.

Verkstedet er støttet av Klima- og miljøtilskudd fra Bergen kommune og en del av arrangementsrekken «Fremtidens Bergen».

Verkstedet foregår på norsk* og det blir arbeid i grupper.


There will be live summaries in English and dedicated tables for those who are more comfortable discussing in English.

Bergen Offentlige  Bibliotek

1,5-gradersbyen: Bergen i 2050

1,5-gradersbyen: Bergen i 2050

Hvordan ser Bergen ut i 2050? Hva spiser vi? Hvordan reiser vi? Hvordan ser omgivelsene våre ut? Og hvordan har vi det?

  • Onsdag 13. mars
  • 13:00 - 15:00
  • Hovedbiblioteket, Vårt Vestland
  • GRATIS

Fremtenkt og CET (UiB) inviterer til fremtidsverksted der vi sammen undersøker hvordan 1,5-gradersbyen Bergen kan se ut.

Vi skal utforske og så utfordre hvordan vi ser for oss fremtidsbyen, slik at vi kan vende tilbake til nåtiden med en utvidet forståelse av hva som trengs og hvilke muligheter vi har til å få det til.

 

Gratis påmelding

Vi anbefaler også alle interesserte å gå på CET-lunsjen fra 12:00-13:00, også det på biblioteket. Les mer om dette arrangementet her

 

Bakgrunn

2030 kommer stadig nærmere, og det haster å få på plass tiltak som tar oss til målet om 85% kutt i direkte klimagassutslipp i Bergen.

Samtidig må vi sørge for at planene vi legger og valgene vi tar i dag ikke ødelegger for det langsiktige målet om å bli en 1,5-gradersby innen 2050.

Men hvordan kan vi planlegge for noe som er så langt frem i tid?

Hvis vi kun baserer planene på erfaringer fra fortiden og opplevelser av nåtiden, risikerer vi å gå lange omveier til målet – eller å slå inn på spor som fører oss på avveie.

Fremtenkt bruker kritisk fremtidstenkning for å utforske og så utfordre hvordan folk og organisasjoner ser for seg fremtiden, med mål om utvide hvilke muligheter de ser til å skape et bærekraftig samfunn.

I dette verkstedet skal vi sammen utforske og så utfordre hvordan vi ser for oss 1,5-gradersbyen Bergen i 2050, for å vende tilbake til nåtiden med en utvidet forståelse av hva som trengs og hvilke muligheter vi har til å få det til.

Hvem passer arrangementet for?

Alle som er opptatt av bærekraftig byutvikling og mulighetene som ligger i målet om rettferdig klimaomstilling er velkommen til å delta, enten du er innbygger, utbygger, arkitekt, planlegger, politiker, forsker eller noe annet! Det kreves ingen forkunnskaper.

Verkstedet er støttet av Klima- og miljøtilskudd fra Bergen kommune og en del av arrangementsrekken «Fremtidens Bergen».

Verkstedet foregår på norsk* og det blir arbeid i grupper.


There will be live summaries in English and dedicated tables for those who are more comfortable discussing in English.