Hopp til hovedinnhold
av Charlotte Myrbråten sist endret 2024-03-04T14:12:04+02:00
Borealis på biblioteket
Fredag 15. mars 13:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
I den andre av tre samtaler som utforsker samisk lyttekultur, går Borealis sin gjestekunstner, Elina Waage Mikalsen, sammen med den samiske forskeren, duojáren, forfatteren, kuratoren og redaktøren Liisa-Rávná Finbog, og musiker og poet Jalvvi Niillas Holmberg for å diskutere samiske lyttepraksiser.
 
Som formidlere av samisk kultur, men med ulike bakgrunner, diskuterer de hvordan lytting er forankret i en samisk måte å tenke og handle på, og hvordan dette former ulike lydlige og musikalske praksiser. Hvilken rolle spiller lytting i en samisk historie preget av utsletting av språk og kultur, og hvordan har fornorskingspolitikken påvirket det samiske folkets evne til å lytte? Og i 2024, der den norske staten fremdeles begår alvorlige brudd på menneskerettighetene til urfolk, hva betyr det egentlig når den norske regjeringen ikke lytter til sin egen Høyesterett?
 
Samtalene under Borealis 2024 er programmert sammen med Elina Waage Mikalsen og blir arrangert av Bergen sámiid searvi/Bergen sameforening, som blant annet er forvaltere av Jiennagoahti, arbeider for å fremme kunnskap om samisk språk og gjøre synlig de dype historiske forbindelsene mellom byen Bergen/Birgon og Sápmi som har eksistert gjennom handel.
 
Presentert i samarbeid mellom Borealis – en festival for eksperimentell musikk og Bergen sámiid searvi
Støttet av Fritt Ord
 
Foto: Viktor Bomstad, Lada Suomenrinne, Eirin Torgersen
____________________
 
DESCRIPTION:
FREE EVENT
In the second of three talks exploring elements of indigenous Sámi listening cultures, Borealis Artist in Residence Elina Waage Mikalsen is joined by Sámi scholar, duojár, writer, curator and editor Liisa-Rávná Finbog and musician and poet Jalvvi Niillas Holmberg to discuss Sami listening practices. As Sámi cultural practitioners from different backgrounds they unpack how listening is rooted within Sámi ways of thinking being and doing, and how this informs sound and musical practices. What role does listening play within colonial histories of language erasure, and how have policies of Norwegianisation affected the Sámi people’s own ability to listen. Today in 2024, with ongoing colonial violations of Sámi land what does it means when the Norwegian government doesn’t listen to its own supreme court?
 
Our 2024 talks programme is co-curated by Elina Waage Mikalsen and hosted by the Bergen sámiid searvi/Bergen Sámi association who amongst other things are custodians of the Jiennagoahti, work to promote Sámi language knowledge and make visible the deep historical connections between the city of Bergen (Birgon) and Sápmi that have existed through trade.
 
Presented in collaboration between Borealis – a festival for experimental music and Bergen sámiid searvi
Supported by Fritt Ord Foundation
Photo: Viktor Bomstad, Lada Suomenrinne, Eirin Torgersen
Bergen Offentlige  Bibliotek

Borealis: Samisk lytting

Borealis: Samisk lytting

Borealis på biblioteket

  • Fredag 15. mars
  • 13:00 - 14:30
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
I den andre av tre samtaler som utforsker samisk lyttekultur, går Borealis sin gjestekunstner, Elina Waage Mikalsen, sammen med den samiske forskeren, duojáren, forfatteren, kuratoren og redaktøren Liisa-Rávná Finbog, og musiker og poet Jalvvi Niillas Holmberg for å diskutere samiske lyttepraksiser.
 
Som formidlere av samisk kultur, men med ulike bakgrunner, diskuterer de hvordan lytting er forankret i en samisk måte å tenke og handle på, og hvordan dette former ulike lydlige og musikalske praksiser. Hvilken rolle spiller lytting i en samisk historie preget av utsletting av språk og kultur, og hvordan har fornorskingspolitikken påvirket det samiske folkets evne til å lytte? Og i 2024, der den norske staten fremdeles begår alvorlige brudd på menneskerettighetene til urfolk, hva betyr det egentlig når den norske regjeringen ikke lytter til sin egen Høyesterett?
 
Samtalene under Borealis 2024 er programmert sammen med Elina Waage Mikalsen og blir arrangert av Bergen sámiid searvi/Bergen sameforening, som blant annet er forvaltere av Jiennagoahti, arbeider for å fremme kunnskap om samisk språk og gjøre synlig de dype historiske forbindelsene mellom byen Bergen/Birgon og Sápmi som har eksistert gjennom handel.
 
Presentert i samarbeid mellom Borealis – en festival for eksperimentell musikk og Bergen sámiid searvi
Støttet av Fritt Ord
 
Foto: Viktor Bomstad, Lada Suomenrinne, Eirin Torgersen
____________________
 
DESCRIPTION:
FREE EVENT
In the second of three talks exploring elements of indigenous Sámi listening cultures, Borealis Artist in Residence Elina Waage Mikalsen is joined by Sámi scholar, duojár, writer, curator and editor Liisa-Rávná Finbog and musician and poet Jalvvi Niillas Holmberg to discuss Sami listening practices. As Sámi cultural practitioners from different backgrounds they unpack how listening is rooted within Sámi ways of thinking being and doing, and how this informs sound and musical practices. What role does listening play within colonial histories of language erasure, and how have policies of Norwegianisation affected the Sámi people’s own ability to listen. Today in 2024, with ongoing colonial violations of Sámi land what does it means when the Norwegian government doesn’t listen to its own supreme court?
 
Our 2024 talks programme is co-curated by Elina Waage Mikalsen and hosted by the Bergen sámiid searvi/Bergen Sámi association who amongst other things are custodians of the Jiennagoahti, work to promote Sámi language knowledge and make visible the deep historical connections between the city of Bergen (Birgon) and Sápmi that have existed through trade.
 
Presented in collaboration between Borealis – a festival for experimental music and Bergen sámiid searvi
Supported by Fritt Ord Foundation
Photo: Viktor Bomstad, Lada Suomenrinne, Eirin Torgersen