Hopp til hovedinnhold
av Ingrid Stensnes sist endret 2024-04-11T15:25:21+02:00
Hvordan må vi tenke for å bygge en by som er sosialt inkluderende og har minst mulig klimagassutslipp? Denne kvelden møter du forskeren, nytenkeren og de som allerede har bygget et fremtidsrettet bolig.
Torsdag 11. april 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

Ingrid Stensnes

Kveldens program:

Boligutfordringen i Norge i dag? (Eldrebølge, bærekraft, tilstand boligmasse mm.)
Anne Sofie Bjelland - PHD ved Høgskulen på Vestlandet

Bopilot-prosjektet - Hvordan kan kommunen være pådriver for alternative boligløsninger for fremtiden? 
seniorarkitekt Tina Larsen - Byarkitekten

Tina Larsen er seniorarkitekt hos Byarkitekten i Bergen og prosjektleder for BOPILOT og BOPILOTKONTORET, som undersøker hvordan kommunen kan være en pådriver for alternative boligløsninger.

Hun er opptatt av boligkvalitet, inkluderende arkitektur og mangfoldige boligområder med sosial bærekraft. Vi får bedre løsninger når vi stiller de rette spørsmålene og legger til rette for beboerinvolvering og samskaping i utvikling av boliger og nabolag.  Slik kan arkitekturen blir et verktøy for å nå våre mål og skape både merverdi og magi.

Les mer om prosjektet her.

Fremtidens bolig? Delegården i Damsgårdssundet
- arkitekt Silje Klepsvik fra Kaleidoscope arkitekter

 

Silje Klepsvik, arkitekt, partner og daglig leder i Kaleidoscope Nordic, arbeider for å fremme deleløsninger og sirkulær økonomi i byggeprosjekter.

Silje er sterkt engasjert i å integrere bærekraftige løsninger i våre bygde miljøer. Gjennom sitt arbeid, utvikler hun nyskapende prosjekter som utfordrer tradisjonelle tankegangsmønstre, og hun legger stor vekt på hvordan inkluderende arkitektur og bomiljøer kan forbedre livskvaliteten og folkehelsen. Med et spesielt blikk på fremtidens boformer, vil hun presentere Delegården. Dette prosjektet vil være et foregangseksempel på delingskultur i boligsammenheng i Bergen, og skal i tillegg bygges med en betydelig andel ombruksmaterialer.

 

 

 

Bergen Offentlige  Bibliotek

Hvordan bygge bærekraftige byer og boliger?

Hvordan bygge bærekraftige byer og boliger?

Hvordan må vi tenke for å bygge en by som er sosialt inkluderende og har minst mulig klimagassutslipp? Denne kvelden møter du forskeren, nytenkeren og de som allerede har bygget et fremtidsrettet bolig.

  • Torsdag 11. april
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS

Kveldens program:

Boligutfordringen i Norge i dag? (Eldrebølge, bærekraft, tilstand boligmasse mm.)
Anne Sofie Bjelland - PHD ved Høgskulen på Vestlandet

Bopilot-prosjektet - Hvordan kan kommunen være pådriver for alternative boligløsninger for fremtiden? 
seniorarkitekt Tina Larsen - Byarkitekten

Tina Larsen er seniorarkitekt hos Byarkitekten i Bergen og prosjektleder for BOPILOT og BOPILOTKONTORET, som undersøker hvordan kommunen kan være en pådriver for alternative boligløsninger.

Hun er opptatt av boligkvalitet, inkluderende arkitektur og mangfoldige boligområder med sosial bærekraft. Vi får bedre løsninger når vi stiller de rette spørsmålene og legger til rette for beboerinvolvering og samskaping i utvikling av boliger og nabolag.  Slik kan arkitekturen blir et verktøy for å nå våre mål og skape både merverdi og magi.

Les mer om prosjektet her.

Fremtidens bolig? Delegården i Damsgårdssundet
- arkitekt Silje Klepsvik fra Kaleidoscope arkitekter

 

Silje Klepsvik, arkitekt, partner og daglig leder i Kaleidoscope Nordic, arbeider for å fremme deleløsninger og sirkulær økonomi i byggeprosjekter.

Silje er sterkt engasjert i å integrere bærekraftige løsninger i våre bygde miljøer. Gjennom sitt arbeid, utvikler hun nyskapende prosjekter som utfordrer tradisjonelle tankegangsmønstre, og hun legger stor vekt på hvordan inkluderende arkitektur og bomiljøer kan forbedre livskvaliteten og folkehelsen. Med et spesielt blikk på fremtidens boformer, vil hun presentere Delegården. Dette prosjektet vil være et foregangseksempel på delingskultur i boligsammenheng i Bergen, og skal i tillegg bygges med en betydelig andel ombruksmaterialer.