Hopp til hovedinnhold
av Charlotte Myrbråten sist endret 2024-02-07T11:44:28+01:00
Akademisk aften.
Tirsdag 5. mars 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006

Kåre Johan Mjør har nettopp publisert boka Kort introduksjon til Sovjetunionen, som er ei aktuell og oppdatert framstilling av Sovjetunionens historie, frå revolusjonane i 1917 og unionsavtalen i 1922, til oppløysinga i 1991. Sovjetunionen var eit heilt sentralt kapittel i europeisk og global 1900-talshistorie, og verda er framleis prega av arven frå unionen, 30 år etter at han forsvann. I dette føredraget vil du få høyra meir om kvifor det framleis er viktig å studera Sovjetunionen, kva som er dei viktigaste etappane og trekka ved sovjetisk historie, og kva som kan ligga i uttrykket «den sovjetiske arven».

Kåre Johan Mjør er førstelektor i russisk ved Institutt for framandspråk, Universitetet i Bergen og førstebibliotekar ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Akademisk aften er et samarbeid mellom NHH, HVL, biblioteket og Universitetsbiblioteket

Bergen Offentlige  Bibliotek

Kort introduksjon til Sovjetunionen

Kort introduksjon til Sovjetunionen

Akademisk aften.

  • Tirsdag 5. mars
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS

Kåre Johan Mjør har nettopp publisert boka Kort introduksjon til Sovjetunionen, som er ei aktuell og oppdatert framstilling av Sovjetunionens historie, frå revolusjonane i 1917 og unionsavtalen i 1922, til oppløysinga i 1991. Sovjetunionen var eit heilt sentralt kapittel i europeisk og global 1900-talshistorie, og verda er framleis prega av arven frå unionen, 30 år etter at han forsvann. I dette føredraget vil du få høyra meir om kvifor det framleis er viktig å studera Sovjetunionen, kva som er dei viktigaste etappane og trekka ved sovjetisk historie, og kva som kan ligga i uttrykket «den sovjetiske arven».

Kåre Johan Mjør er førstelektor i russisk ved Institutt for framandspråk, Universitetet i Bergen og førstebibliotekar ved Høgskulen på Vestlandet.

 

Akademisk aften er et samarbeid mellom NHH, HVL, biblioteket og Universitetsbiblioteket