Hopp til hovedinnhold
av Charlotte Myrbråten sist endret 2024-02-26T09:29:29+01:00
Akademisk aften
Tirsdag 27. februar 18:00
Fabelrommet

Kontakt

95139006

Studentane ved sosionomutdanninga i Bergen tok initiativ til og starta BUS i 1998. Forsking hadde då vist at det var eit underforbruk av sosiale tenester og manglandeinformasjon om velferdstilbod og rettar. Mange som hadde behov for velferdstenester visste ikkje kor dei skulle søke og korleis finne fram i systemet.

Studentane ved sosionomstudiet kjende sitt samfunnsansvar og ønska å gjera noko; BUS såg dagens lys. Sidan då har BUS vore ein del av sosionomstudiet ved HVL, her arbeider studentane frivillig på ettermiddag og kveld, frå måndag til torsdag kvar veke, og driv si eiga sosialrådgjeving. Behovet for BUS har ikkje minka med åra, snarare tvert imot.

Under innslaget møter du frivillige medarbeidarar, studentassistent, koordinator og veiledarar i BUS i engasjert samtale om kva tilbodet betyr for studentane, for brukarane, for utdanninga og for samfunnet.

 

Akademisk aften er et samarbeid mellom NHH, HVL, biblioteket og Universitetsbiblioteket

Bergen Offentlige  Bibliotek

Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) – 25 år til teneste!

Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS) – 25 år til teneste!

Akademisk aften

  • Tirsdag 27. februar
  • 18:00 - 19:00
  • Fabelrommet
  • GRATIS

Studentane ved sosionomutdanninga i Bergen tok initiativ til og starta BUS i 1998. Forsking hadde då vist at det var eit underforbruk av sosiale tenester og manglandeinformasjon om velferdstilbod og rettar. Mange som hadde behov for velferdstenester visste ikkje kor dei skulle søke og korleis finne fram i systemet.

Studentane ved sosionomstudiet kjende sitt samfunnsansvar og ønska å gjera noko; BUS såg dagens lys. Sidan då har BUS vore ein del av sosionomstudiet ved HVL, her arbeider studentane frivillig på ettermiddag og kveld, frå måndag til torsdag kvar veke, og driv si eiga sosialrådgjeving. Behovet for BUS har ikkje minka med åra, snarare tvert imot.

Under innslaget møter du frivillige medarbeidarar, studentassistent, koordinator og veiledarar i BUS i engasjert samtale om kva tilbodet betyr for studentane, for brukarane, for utdanninga og for samfunnet.

 

Akademisk aften er et samarbeid mellom NHH, HVL, biblioteket og Universitetsbiblioteket