Kreativ miljøpakke: Bossorkester

8.mars 2017 ble det laget bossorkester på Åsane bibliotek med 5.trinn fra Kyrkjekrinsen skole!

En av våre mange læringsspakker er "Kreativ miljøpakke: Bossorkester". Her setter vi miljøproblematikken i fokus. Med stort engasjement deltok elevene i diskusjonen og i instrumentverkstedet. 

Det var veldig kjekt å ha besøk av så entusiastiske og ivrige elever med på en kreativt utfoldende læringspakke som dette. Elevene satt som tente lys under opplesningen (vi leste utdrag fra boken Frøppeldunk av Berit Rødstøl), og hadde flere interessante innspill i den etterfølgende litteratur- og klimadiskusjonen. Som instrumentmakere var elevene nærmest ustoppelige og svært idérike, og skapte flere nye instrumenttyper i sitt kreative arbeid. 

Dette var kjempegøy, og noe vi har lyst til å gjøre igjen!
 
Tusen takk for deltakelsen, Kyrkjekrinsen skole! 

 


Hvorfor har vi dette som en læringspakke?
Læreplanen har et tydelig fokus på miljøproblematikk. Det er et mål at elever skal utvikle et reflektert forhold til sin plass i naturen og om hvilke negative konsekvenser menneskelig aktivitet kan ha på miljøet. Derfor ønsker vi at elevene skal utforske lyd og ulike lydkilder i form av et instrumentverksted, der de selv bygger instrumenter av boss, og deretter spiller i orkester sammen. På den måten lærer de om orkesterets instrumenter og får samtidig innblikk i hvordan man skaper musikk i samhandling med andre. I tillegg vil denne åpne tilnærmingen til lyd og lydkilder kunne utvide elevenes oppfatning av hva musikk er.