Kreative læringspakker

Vi har tatt det tradisjonelle bibliotekbesøket og snudd det på hodet.

Kreative læringspakker var et prosjekt i 2016-2017 støttet av Nasjonalbiblioteket, hvor vi inngikk nye former for samarbeid med skole og andre partnere for å sammen utvikle tverrfaglige lærings-og formidlingspakker for elevene/studentene.

Gjennom å koble det tradisjonelle biblioteket med det teknologiske biblioteket vil vi legge til rette for læring gjennom kreativitet og skaperglede.