Operasjon: Beskytt Odd!

En av våre kreative læringspakker er ”Operasjon: Beskytt Odd”. Her fokuserer vi på problemløsing, samtidig som vi åpner for å diskutere fysikk.

I løpet av de en måneds tid har vi hatt tre ulike klasser på dette opplegget. Vi har lest høyt fra boken ”Odd er et egg” av Lisa Aisato. Etterpå har vi diskutert hva som skjedde med Odd og hvordan han kunne beskytte seg selv mot å knuse. Med stor iver har elevene hevet seg over oppgaven om å beskytte et egg ved å lage en konstruksjon av sugerør og strawbees. Elevene har vist stor evne til kreativ tenking i sine utforminger av beskyttelse og ikke minst til samarbeid seg imellom i gruppene. Det er alltid knyttet stor spenning til om eggene vil overleve fallet på ca 2.5 meter, og ikke minst om eggene som overlevde fallet også kan overleve et slipp fra galleriet og ned i selve biblioteket. Det er ca 5 meter ned!  

 

Takk for deltakelse til Eventyrskogen skole, Nordnes Skole og Møhlenpris skole.    


Hvorfor har vi dette som en læringspakke?

Vi ønsker å knytte litteraturen sammen med andre fag enn språkfag. Boken “Odd er et egg” er en fin måte å introdusere naturfag og fysikk. Oppgaven med å lage en konstruksjon til egget blir en inngangsport til å forklare fysiske fenomener som potensiell og kinetisk energi. Oppgaven blir også en ypperlig anledning for elevene å jobbe med problemløsing og kreativitet samarbeid.