Verdens poesidag - en kreativ vri.

Siden 1999 har UNESCO markert verdens poesidag for å sette fokus på den delen kulturarven vår som kalles poesi. Dagen markeres for å blant annet vise at poesien er en høyst aktuell kunstform for mennesker i dagens flerkulturelle samfunn. Vi tok dette på alvor, og inviterte Rothaugen skole klasse 10 E og F for å utforske poesiens mangesidige uttrykk! 

Poesien er mangefasettert og har uendelig med uttrykksmåter. På denne dagen ønsket vi å vise elever mange måter å uttrykke poesi på. 

Gjennom introduksjon ved poet Henning H. Bergsvåg om hva poesi kan være, og workshoper der elevene fikk anledning til å uttrykke poesien i forskjellige formater, introduserte vi en litt annerledes poesidag, og en litt annerledes skoledag. 

Bergsvåg er jo selv en poet som ikke er redd for å eksperimentere med poesien, og er en poet som ønsker å gjøre poesien til allemannseie. I introduksjonen viste Bergsvåg sin måte å jobbe med poesi på, og hvordan liv og poesi kan flettes sammen. 

Sammen med BERGEN ZINES lærte vi elevene å lage fanziner. Ved bruk av kasserte bøker og penner, fylte elevene fanzinene med innhold. BERGEN ZINES ga tips og triks til elevene hvordan sette sammen en fanzine, og hvordan distribuere. 

I den andre delen av workshopen lærte elevene å lage buttons. En av poesiens egenskaper, er å si mye med få ord. Buttonsformatet begrenser seg selv, og elevene lærte å komme med presise og korte budskap. 

 

 

Hvorfor har vi dette som en læringspakke?

"Nettopp fordi dikt kan romme det ekstremt personlige og samtidig allmenne, kan det fortelle oss noe om det å være menneske. Uansett hvor man bor har man de samme spørsmålene og følelsene”, og med dette oppfordrer UNESCO alle og enhver til å markere poesidagen.