Men i morgen-

Handlingen i Men i morgen- kretser rundt en fabrikk som legger om driften fra kunstgjødsel til giftgass. Det er et politisk skuespill og Norsk Hydro som noe tidligere hadde kontakt med tysk rustningsindustri, må finne seg i å stå modell for fabrikken i teaterstykket som har en svært tydelig kritikk av kapitalisme og rustningsindustri.

Direktørfamilien er hovedpersonene i stykket som også er et familiedrama med tragisk utgang. Det er mye som skjer i stykket og det fikk en veldig blandet mottagelse.

På premieren i Bergen 8. mai 1936 var det et voldsomt leven. Unge medlemmer av Nasjonal Samling holdt pipekonsert og delte ut flyveblader mot teaterstykket, resten av publikumet svarte med en øredøvende applaus.

Teateroppsetninger av Men i morgen-

Men i morgen