Rundt Kap det gode haab

av Kari Mestad sist endret 2018-12-19T13:43:02+02:00

text/html kap_det_gode_haab_html_utgave_endelig.html — 62 KB

Fil-innhold

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>
</title>
  <style type="text/css">
html { margin: 0; padding: 0; }
body { background-color: white; color: black;
font-family: 'Georgia', 'Arial Unicode MS' ,' Lucida Sans Unicode', sans-serif;
font-size: 16pt; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 30pt; margin-left: 7em; margin-top: 7%; margin-bottom: 10ex; text-align: left; max-width:1000px; min-width:400px; width:750px; }
img { text-align:center; }

/* tittelsider */
.byline .docAuthor { font-size: 20pt; line-height: 30pt; margin-bottom:0ex; }
.docAuthor { font-size: 20pt; line-height: 30pt; margin-bottom:2ex; }
.docDate { }
.docTitle { line-height: 10ex; margin-bottom:5ex; }
.epigraph { margin-top:3ex; }
.main { font-size: 20pt; line-height: 30pt; margin-bottom:2ex; margin-top:10ex; text-align: center; }
.titlePageMain { margin-bottom:5ex; margin-top:15%; text-align:center; }
.titlePagePart { font-size: 24pt; line-height: 32pt; margin-bottom:5ex; }
.titlePartMain { font-size: 48pt; line-height: 60pt; }
.titlePartPart { font-size: 24pt; line-height: 32pt; margin-bottom:2ex; }
.titlePartSub { font-size: 20pt; line-height: 28pt; margin-bottom:2ex; }
.titleOfView { color: #800000; line-height: 22pt; }

/* sidetall */
.pageRef { color:maroon; font-size:smaller; font-style: normal; }

/* kommentarer, rettelser og varianter */
.commentary { color:purple; font-size:smaller; font-style: normal; }
.corrections { color:blue; font-size:smaller; font-style: normal; }
.criticalApp { color:maroon; font-size:smaller; font-style: normal; }
/* utgivernoter plassert i innledning osv. til utgaven, men ikke i utgavens tekst */
.footnote { color:gray; font-size:smaller; font-style: normal; }
/* i variantene */
.lemma { }
.reading { }
/* i reading, forteller hvilke bokutgaver som har varianten */
.sigla { font-style: italic; }

/* innrykk, brukes både i prosa og dikt */
.indent_1half { margin-bottom:3ex; margin-top:3ex; text-indent:+2em; }
.indent_1 { text-indent:+3em; }
.indent_2half { margin-bottom:3ex; margin-top:3ex; text-indent:+4em; }
.indent_2 { text-indent:+5em; }

/* avsnitt med forskjellig utforming */
.indentedParagraph { margin-bottom:4ex; margin-top:3ex; margin-left: 2.5em; }
.indentedParagraph2 { margin-bottom:4ex; margin-top:3ex; margin-left: 7em; font-size: 85%; }
.indentedParagraph3 { margin-bottom:4ex; margin-top:3ex; margin-left: 9em; font-size: 85%; }
.para { text-indent: 1.5em; }
.paraCenter { margin-bottom:5ex; margin-top:5ex; text-align: center; }
.paraFirstletter { text-indent: 0; }
.paraFirstletter:first-letter { font-size: 175%; vertical-align:-20%; }
      /* spesialtilfelle: stor førstebokstav i en salmesamling */
      .initial { font-size: 175%; vertical-align:-20%; }
.paraIndent_1 { text-indent:+3em; }
.paraIndent_2 { text-indent:+7em; }
.paraNoIndent { margin-bottom:5ex; margin-top:5ex; text-indent:0mm; }
.paraRightAligned { margin-bottom:5ex; margin-right:60%; margin-top:5ex; text-align: right; }
.doubleLineSpacing { margin-bottom:2ex; }
.smallerFont { font-size:smaller; }

/* tekst-stiler */
.foreign { font-style: italic; }
.underlined { text-decoration: underline; }
.underlinedDouble { border-bottom:thin solid; text-decoration: underline; }

/* avsnittsstiler */
.address { font-size:smaller; }
/* noter fra originalteksten */
.authorNote { font-size: smaller; font-style: italic; margin-top: 6ex; }
.authorNoteMarginal { font-size: smaller; font-style: italic; margin-left: -5em; }
/* avslutning i brev */
.closer { text-align: right; }
/* datolinje i begynnelsen av brev og noen andre tekster */
.dateline { font-size: 14pt; font-style: italic; text-align: left; }
/* overskrifter */
.head { font-size: 20pt; line-height: 30pt; margin-bottom:2ex; margin-top:10ex; }
.headPart { font-size: 18pt; font-weight:bolder; line-height: 26pt; margin-top:10ex; }
.headPoem { font-size: 18pt; font-weight:bolder; margin-top:10ex; text-indent:40mm; }
.headPoem_2 { font-size: 16pt; font-weight:bolder; margin-top:10ex; }
.headPartOfPoem { font-size: 16pt; font-weight:bolder; text-indent:10mm; }
.main { font-size: 20pt; line-height: 30pt; margin-bottom:2ex; margin-top:10ex; text-align: center; }
/* åpning i brev */
.opener { }
/* ps i brev */
.postscript { margin-top:5ex; }
/* overskrift i ps i brev */
.psLabel { font-size:larger; font-weight:bold; }
/* hilsen i brev */
.salute { }
/* underskrift i brev og en del andre tekster */
.signed { font-style: italic; text-align:right; }
.sub { font-weight:bolder; margin-top:10ex; }
.summary { font-size: 18pt; margin-left: 8em; text-align: right; }
/* sidetall fra den originale bokteksten */
.origPage { color:gray; font-size:smaller; }

/* class-navn til større div'er */
.chapter { margin-bottom:10ex; }
.contents { }
div { margin:0; margin-bottom:1ex; }
.letter { border-top: thin solid; margin-bottom:10ex; }
.letterpart { margin-bottom:5ex; }
.part { }
.uchapter { }

/* drama */
.castList { margin-bottom:2ex; }
.castItem { font-size: 12pt; }
.castItemInCastGroup { border-left: thin solid; font-size: 14pt; padding-left:3pt; text-indent:1em; width:70%; }
.castGroup { width:70%; }
.role {}
.roleDescInCastGroup { font-style: italic; }
.roleDesc { font-style: italic; }
.set { text-align:left; font-size: 12pt; }
.set:first-letter { }
.sp {margin-bottom:2ex; }
.speaker { font-weight: bold; }
.stage { font-size: 14pt; line-height: 18pt; font-style:italic; }
.stageLabel { }
.stageP { font-size: 14pt; line-height: 18pt; font-style:italic; }
.stageSp { font-size: 14pt; line-height: 18pt; font-style:italic; }
.stageSpeaker { font-size: 14pt; line-height: 18pt; font-style:italic; }

/* dikt, henholdsvis strofe og verslinje */
.stanza { margin-bottom: 4ex; margin-left:5em; margin-top: 2ex; }
.verseLine { }

/* skillestreker/-tegn */
.asterisk { margin-bottom:2ex; margin-top:1.5ex; margin-left:+35%; text-align: left; }
.longHorizRule { margin-bottom:6ex; margin-left:+25%; margin-top:5%; width:150px; }
.shortHorizRule { margin-bottom:5ex; margin-top:5ex; margin-left:+30%; width:50px; }

li { list-style-type:none; text-indent: -1em; }
li.listLabel { font-weight:bold; margin-left:-1em; }
.lowered { }
table { }
td { font-size: 14pt; line-height:16pt; min-width:4%; padding:1%; text-align:left; vertical-align:top; } tr { }

.bottom { margin-top: 3ex; margin-bottom: 3ex; }
.top { margin-top: 2ex; }
.ending { font-style:italic; text-align:center; }
          </style>
 </head>
 <body>
   <div class="chapter"><img src="omslag.png" /></div>
   <div class="paraCenter"><img src="nordahl_grieg_endelig.jpg" /></div>

<div class="chapter">
<br /> <br />
<div class="paraNoIndent">

<b>Nordahl Grieg</b> ble født i Bergen i 1902 og ble ikke mer enn 41 år gammel. Han ble skutt ned under et bombeangrep over Berlin og døde i 1943. Grieg satte likevel betydelige spor etter seg i norsk litteraturhistorie. Han var vår mest sentrale dikter under andre verdenskrig og særlig diktet <i>Til ungdommen</i> er mye brukt i senere tid. Han er mest kjent som lyriker, men Nordahl Grieg skrev både skuespill, romaner og sakprosa.</div>

</div>
<br /> <br />
   <div class="titlePageMain">
    <div class="byline">
     <div class="docAuthor">NORDAHL GRIEG</div>
    </div>
    <div class="docTitle">
     <div class="titlePartMain">RUNDT KAP DET GODE HAAB</div>
     <div class="titlePartSub">VERS FRA SJØEN</div>
    </div>

        GYLDENDALSKE BOKHANDEL
    <div class="docDate">1922</div>

    <div class="part">

     <div class="paraCenter"><i>Til mine kamerater ombord.</i></div>

    </div>
   </div>
<br /> <br />
			<div class="chapter">

				<ol class="contents">

					<li>

						<ul><li><span>            <a href="#chapter_1" title="I" id="contents_1">I</a></span></li></ul>

						<ul>

						<li>

							<a href="#poem_1_1" title="RUNDT KAP DET GODE HAAB" id="contents_1_1">RUNDT KAP DET GODE HAAB</a>

						</li>

						</ul>

					</li>

					<li><br />

						<ul><li><span>            <a href="#chapter_2" title="II" id="contents_2">II</a></span></li></ul>

						<ul>

						<li>

							<a href="#poem_2_1" title="NATT UNDER LAND" id="contents_2_1">NATT UNDER LAND</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_2" title="STORMNATT" id="contents_2_2">STORMNATT</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_3" title="I PASSATEN" id="contents_2_3">I PASSATEN</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_4" title="RUSTBANKING" id="contents_2_4">RUSTBANKING</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_5" title="FRIVAKT" id="contents_2_5">FRIVAKT</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_6" title="SOL OG STORM" id="contents_2_6">SOL OG STORM</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_7" title="DØDSSEILEREN" id="contents_2_7">DØDSSEILEREN</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_8" title="SØNDAG" id="contents_2_8">SØNDAG</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_9" title="LAIEN" id="contents_2_9">LAIEN</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_10" title="STAVROS" id="contents_2_10">STAVROS</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_11" title="LANGE DAGE" id="contents_2_11">LANGE DAGE</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_12" title="FLAGGET" id="contents_2_12">FLAGGET</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_13" title="BREVET" id="contents_2_13">BREVET</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_14" title="FYRBØTERE" id="contents_2_14">FYRBØTERE</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_15" title="IGJEN TILSJØS" id="contents_2_15">IGJEN TILSJØS</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_16" title="SUMATRA-PIKE" id="contents_2_16">SUMATRA-PIKE</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_17" title="KARANTÆNE I COLOMBO" id="contents_2_17">KARANTÆNE I COLOMBO</a>

						</li>

						<li>

							<a href="#poem_2_18" title="SUEZKANALEN" id="contents_2_18">SUEZKANALEN</a>

						</li>

						</ul>

					</li><br />

					<li>

						<ul><li><span>            <a href="#chapter_3" title="III" id="contents_3">III</a></span></li></ul>

						<ul>

						<li>

							<a href="#poem_3_1" title="SKIBSLISTEN" id="contents_3_1">SKIBSLISTEN</a>

						</li>

						</ul>

					</li>

				</ol>

			</div>
  
  
   <div class="part">
    <h2 class="paraCenter"><a href="#contents_1" title="I" id="chapter_1">I</a></h2>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_1_1" title="RUNDT KAP DET GODE HAAB" id="poem_1_1">RUNDT KAP DET GODE HAAB</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Jeg driver nedover gaten en blek og almindelig dag,</div>
      <div class="verseLine">og husenes række graaner med kjendte, mismodige drag,</div>
      <div class="verseLine">de samme luvslitte sjæle gaar til sin daglige dont</div>
      <div class="verseLine">og bærer med sig i lommen hele sit livs horisont.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Og slik skal vi alle begraves i vanens og hverdagens grav,</div>
      <div class="verseLine">men endnu flakker min ungdom mot fremmede havner og hav,</div>
      <div class="verseLine">der tordner en storm derute, det gløder av tropenes ild.</div>
      <div class="verseLine">Ondt eller godt. Hvad det saa er. Saa er det at være til.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">At kaste op sin grøngule sjæl over den spanske sjø,</div>
      <div class="verseLine">at krympe sig blek paa en luke og bare ønske at dø,</div>
      <div class="verseLine">at be og forbande himlen: Gid jeg var aldrig født.</div>
      <div class="verseLine">Men hvilken befriet glæde naar skibet igjen gik stødt.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">At gaa mot den store sommer hvor himlen og bølgens lyn</div>
      <div class="verseLine">staar i et skjælvende lyshav som gløder og blænder vort syn,</div>
      <div class="verseLine">at sitte om natten paa bakken, fortapt i en ukjendt drøm,</div>
      <div class="verseLine">naar sjælen blir fuld av stjerner og god og barmhjertig og øm.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">At seile ind i en ukjendt vaar mot syd og der faa sin daab,</div>
      <div class="verseLine">ved Stormenes forbjerg som daarer har kaldt Kap det gode Haab,</div>
      <div class="verseLine">at jumpe paa slingrende bommer, mens brønden stod i en foss,</div>
      <div class="verseLine">og stormen kastet mot skuten den ensomme albatross.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">At overvinde de lange døgn og endelig komme iland,</div>
      <div class="verseLine">at kjende <i>jord</i> under foten, gaa omvei hvor der er vand!</div>
      <div class="verseLine">At gaa i en ellevild glæde, en straalende lykkelig rus</div>
      <div class="verseLine">av marker og hester og mensker og blomster og trær og hus.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">At slukke i whisky — i half and half — sin strupes sviende brand,</div>
      <div class="verseLine">som aldrig det lyktes at dæmpe med tankens rustbrune vand,</div>
      <div class="verseLine">at drive nede paa beachen til vuggende fjern musik,</div>
      <div class="verseLine">bli ør i en brænding av stemmer og latter og kvindeblik.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">At stikke tilsjøs en forrykende kveld, da havet tordnet ombord,</div>
      <div class="verseLine">at slingre over Australian Bay i ishavsstormenes spor,</div>
      <div class="verseLine">at vugges gjennem den blide monsun, hvor skapelsens morgener gryr,</div>
      <div class="verseLine">at seile mot fremmede kyster hvis navn er et eventyr.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">O, det er trods alt at leve! Der staar som en stormflod ind</div>
      <div class="verseLine">av brusende minder over mit fortaugsgraanede sind,</div>
      <div class="verseLine">og hjertet hamrer til takten av tordnende stempelslag</div>
      <div class="verseLine">paa vei mot de evige somre, ut i den store dag.</div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="part">
    <h2 class="paraCenter"><a href="#contents_2" title="II" id="chapter_2">II</a></h2>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_1" title="NATT UNDER LAND" id="poem_2_1">NATT UNDER LAND</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Havnens hæslige glæder</div>
      <div class="verseLine">griner geilt mot mit blik.</div>
      <div class="verseLine">Slagsmaal og raatne eder,</div>
      <div class="verseLine">halvgamle kvindfolk og drik.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vor rolige ruf forvandles</div>
      <div class="verseLine">til et besat bordell.</div>
      <div class="verseLine">Her trygles, trues og handles</div>
      <div class="verseLine">gjennem en dyrisk kveld.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Det lyser bak teppenes fliker</div>
      <div class="verseLine">av fett, tatoveret kjød.</div>
      <div class="verseLine">Kaienes skumle piker</div>
      <div class="verseLine">tjener det daglige brød.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Luften er tyk og slimet</div>
      <div class="verseLine">av stønnende aandedrag,</div>
      <div class="verseLine">til morgenen graa og grimet</div>
      <div class="verseLine">kalder til atter en dag.</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_2" title="STORMNATT" id="poem_2_2">STORMNATT</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Mørke og storm paa havet.</div>
      <div class="verseLine">Bølgeberg braker avsted.</div>
      <div class="verseLine">Bakke og brønd blir begravet</div>
      <div class="verseLine">under et sjøsvart skred.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Den store, havdøpte damper</div>
      <div class="verseLine">ligner et vilddyr i bur.</div>
      <div class="verseLine">Den dirrer avmægtig og stamper</div>
      <div class="verseLine">mot sjøenes mørke mur.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Jeg ligger i køien og klynger</div>
      <div class="verseLine">i kvælende kvalme mig fast.</div>
      <div class="verseLine">Den osende lampe gynger</div>
      <div class="verseLine">i jevn, fortvilende hast.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Der klirrer etsteds en lanterne</div>
      <div class="verseLine">i evig, skaanselsløs gang.</div>
      <div class="verseLine">Der slingrer et vers i min hjerne</div>
      <div class="verseLine">av sløv, idiotisk klang.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Kristian sitter ved døren</div>
      <div class="verseLine">med blanke oljeklær paa.</div>
      <div class="verseLine">Han lytter med strittende øren</div>
      <div class="verseLine">efter at glass skal gaa.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Der gaar de — de synker i blæsten</div>
      <div class="verseLine">i fjern og metalhaard takt.</div>
      <div class="verseLine">Han reiser sig, griper sydvesten,</div>
      <div class="verseLine">gaar ut til en bitter vakt.</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_3" title="I PASSATEN" id="poem_2_3">I PASSATEN</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Stjernene funklet og skjalv dengang</div>
      <div class="verseLine">i det øde rum.</div>
      <div class="verseLine">Langt nede en østerlandsk halvmaane hang,</div>
      <div class="verseLine">sølvblank og krum.</div>
      <div class="verseLine">Vi hørte bare maskinens sang.</div>
      <div class="verseLine">Ellers var natten stum.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Passaten vugget ufattelig mild</div>
      <div class="verseLine">en taus melodi.</div>
      <div class="verseLine">Morild forvandlet vort kjølspor til</div>
      <div class="verseLine">en gylden sti.</div>
      <div class="verseLine">Og bleke klaser av stjerneild</div>
      <div class="verseLine">svømmet forbi.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Morild og stjerner! Alt blir en drøm.</div>
      <div class="verseLine">Ingenting er.</div>
      <div class="verseLine">Det er bare himlen og morildens strøm.</div>
      <div class="verseLine">Vi vet ikke mer.</div>
      <div class="verseLine">Vi har ingen tanker, men tanken blir øm</div>
      <div class="verseLine">i sydnattens skjær.</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_4" title="RUSTBANKING" id="poem_2_4">RUSTBANKING</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Der er døsig ro i ruffen i den tid vi maa fordrive</div>
      <div class="verseLine">fra vi purres ut av køien til vi tørner ut paa dæk.</div>
      <div class="verseLine">Nogen slænger sig paa dørken, andre gumler paa en skive,</div>
      <div class="verseLine">hør hvor Stavros lemmer knaker i et sisste søvnig stræk!</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Men naar glass er gaatt paa broen og vi staar ved malerskapet,</div>
      <div class="verseLine">strømmer blodet rødt og muntert i det friske morgendrag,</div>
      <div class="verseLine">og jeg føler næsten glæde ved min rustpik og min skrape.</div>
      <div class="verseLine">De skal følge mig som venner i den endeløse dag.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Bommer, luker og presenning rives væk av rappe hænder,</div>
      <div class="verseLine">og vi entrer nedad leidren dypt i lasterummets natt,</div>
      <div class="verseLine">klatrer op langs skutesiden, hvor der stritter plankeender</div>
      <div class="verseLine">og vi sætter os og rider og tar vildt og hidsig fatt!</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Pikker smelder rapt mot jernet, rummet dirrer, hyler, braker,</div>
      <div class="verseLine">farten øker, pikker lyner og blir torden i vor haand.</div>
      <div class="verseLine">Rusten spruter ut fra siden i en hagl av skarpe flaker</div>
      <div class="verseLine">— altid rett mot vore øine, og vi raser, men — <i>go on!</i></div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Men med ett blir farten mindre, og den huggende lavine</div>
      <div class="verseLine">blir til tunge, faste taktslag av en jevn, besindig kraft.</div>
      <div class="verseLine">Armen svinger som et stempel, som en vuggende maskine,</div>
      <div class="verseLine">og vor næve løsner grepet om det smekre hammerskaft.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Og det blir en egen glæde ved at sitte saan og banke,</div>
      <div class="verseLine">bare dingle paa en planke og la pikken hugge løs,</div>
      <div class="verseLine">uten omsorg eller tanke, helt til rummene er «blanke»,</div>
      <div class="verseLine">bare sitte saan og banke i en mildt arbeidsom døs!</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_5" title="FRIVAKT" id="poem_2_5">FRIVAKT</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">«Hei kom op! Slut av dernede! Glass er gaatt. Læg luker paa!»</div>
      <div class="verseLine">Baatsen skriker ned i rummet, bøiet over lukekarmen.</div>
      <div class="verseLine">Og vi hiver pik og skrape! La det kvikt og villig gaa!</div>
      <div class="verseLine">Glass er gaatt, og det er helvede at jobbe her paa varmen!</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Og vi slentrer dovent forut. Vi har frivakt, vi er fri,</div>
      <div class="verseLine">det er vore egne timer, som vi verner om og freder.</div>
      <div class="verseLine">Det er stunden da vi glemmer havets bitre slaveri,</div>
      <div class="verseLine">det er al den fryd for ingentings smaa meningsløse glæder.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">La blot skipperen paa broen i de hvite tropeklær</div>
      <div class="verseLine">staa og snakke hovent om os, stirre spotsk med kalle blikke.</div>
      <div class="verseLine">Han har alt at si om dagen, han bestemmer alt som sker,</div>
      <div class="verseLine">men om kvelden paa vor frivakt, nei! da vørrer vi ham ikke.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi har vasket os all over, og i rene dungarees</div>
      <div class="verseLine">slænger vi os op i køien, hvor vi prater eller læser,</div>
      <div class="verseLine">og vi tænder os en Capstan, mens den friske aftenbris</div>
      <div class="verseLine">strømmer kjølig ind ventilen — kjend sydostpassaten blæser!</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Og saa flaggrer muntre timer under noksaa haardhændt spøk,</div>
      <div class="verseLine">alt mens beiteploks mysterier gaar løs i vore hjerner.</div>
      <div class="verseLine">Men vi gisper efter tiden, vi maa ut og ha en røk,</div>
      <div class="verseLine">hvor sekundene staar stille under evighetens stjerner.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Ja, vi klynger os til stunden da vi føler vi er til,</div>
      <div class="verseLine">vi har ikke raad at sove, vi har ingen tid at tape,</div>
      <div class="verseLine">før vi atter blir maskiner — under tropehimlens ild —</div>
      <div class="verseLine">som skal staa til næste frivakt med en hammer eller skrape.</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_6" title="SOL OG STORM" id="poem_2_6">SOL OG STORM</a></div>

     <div class="indentedParagraph3"><i>40 ° sydlig bredde</i></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">I solorkan vi seiler</div>
      <div class="verseLine">mot en avsindig dag.</div>
      <div class="verseLine">De staalblaa sjøer steiler</div>
      <div class="verseLine">for stormens svøpeslag.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi slingrer langs en vinter</div>
      <div class="verseLine">av tusen frosne aar.</div>
      <div class="verseLine">Et drag som skarpe splinter</div>
      <div class="verseLine">av is i luften gaar.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Tungt bakser albatrosser</div>
      <div class="verseLine">i solens haarde skin,</div>
      <div class="verseLine">og selve havet fosser</div>
      <div class="verseLine">svart over skuten ind.</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_7" title="DØDSSEILEREN" id="poem_2_7">DØDSSEILEREN</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Der hugger mot utkikens klokke et smeld,</div>
      <div class="verseLine">som dirrer en stund og dør bort.</div>
      <div class="verseLine">Der klemter et ekko etsteds i os selv,</div>
      <div class="verseLine">det jager os ut i den blæsende kveld,</div>
      <div class="verseLine">hvor himmel og hav gaar sort.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Seiler paa styrbord. Ingenting mer.</div>
      <div class="verseLine">Gud vet hvad som tørnet os ut.</div>
      <div class="verseLine">Ingen har bedt os, og her er et veir — —</div>
      <div class="verseLine">Der er det! Vi speider i mørket og ser</div>
      <div class="verseLine">et skib gjennem sjøenes sprut.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Alt hvad vi hørte om sælsom seilads</div>
      <div class="verseLine">gufser igjennem vort sind,</div>
      <div class="verseLine">aander som tæt under klippen slog glass,</div>
      <div class="verseLine">døden som fingret ved kart og kompass</div>
      <div class="verseLine">da havet stod hylende ind.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vildt susende frem i den taakede natt</div>
      <div class="verseLine">flyver en stormhugget brigg,</div>
      <div class="verseLine">spøkelsesskibet med ingen ved ratt</div>
      <div class="verseLine">og veiret hvinende djævlebesatt</div>
      <div class="verseLine">gjennem den seilslitte rigg.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">De sjangler i riggen, de døende mænd</div>
      <div class="verseLine">som aldrig faar lov til at dø,</div>
      <div class="verseLine">de seiler hvor stormene slænger dem hen,</div>
      <div class="verseLine">i helvedes nætter, igjen og igjen,</div>
      <div class="verseLine">over den fraadende sjø.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Skyer som sortner, sjøer som slaar,</div>
      <div class="verseLine">er alle de ting som kan ske.</div>
      <div class="verseLine">Og ind gjennem mørket dødsskibet staar</div>
      <div class="verseLine">paa haabløs seilads gjennem tusende aar,</div>
      <div class="verseLine">hvor hvert sekund er en ve.</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_8" title="SØNDAG" id="poem_2_8">SØNDAG</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi kommer paa dæk, vi stanser:</div>
      <div class="verseLine">Gud for et veir, et veir!</div>
      <div class="verseLine">Solen og blæsten danser</div>
      <div class="verseLine">gjennem de luftige klær.</div>
      <div class="verseLine">Det gnistrer av tusen luer</div>
      <div class="verseLine">i bølgenes blide fald.</div>
      <div class="verseLine">Der lyner en sværm av duer</div>
      <div class="verseLine">i morgenens blaa krystal.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Saa gir vi os til at vaske</div>
      <div class="verseLine">de kulsvarte dungarees,</div>
      <div class="verseLine">stive av støv og aske,</div>
      <div class="verseLine">mønje og rust og grease.</div>
      <div class="verseLine">Vi spøker og ler og synger,</div>
      <div class="verseLine">og solen skinner paa dæk.</div>
      <div class="verseLine">Alt det som ellers tynger</div>
      <div class="verseLine">svinder vidunderlig væk.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">O, søndagens smaa idyller</div>
      <div class="verseLine">som ukens slit har fortjent.</div>
      <div class="verseLine">Vi koser os, vasker og skyller,</div>
      <div class="verseLine">og tøiet blir næsten rent!</div>
      <div class="verseLine">Vi stjæler en snor i maskinen,</div>
      <div class="verseLine">vi hænger vor vask på tørk.</div>
      <div class="verseLine">klærne dingler langs linen,</div>
      <div class="verseLine">saa bakken er ganske mørk.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Paa midtskibet prøver kokken</div>
      <div class="verseLine">sin stolthet, sin violin.</div>
      <div class="verseLine">(Han solgte den siden i dokken</div>
      <div class="verseLine">med fryd for en flaske vin.)</div>
      <div class="verseLine">Han nynner med sagte stemme</div>
      <div class="verseLine">til tonernes milde ve:</div>
      <div class="verseLine">Skimter du haven hjemme</div>
      <div class="verseLine">under dens blomstersne?</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Men solen ruller med vælde</div>
      <div class="verseLine">mot skyenes aftenland.</div>
      <div class="verseLine">Luften tar til at kvelde</div>
      <div class="verseLine">med blekrøde stjerners brand.</div>
      <div class="verseLine">Vi sitter paa dæk og drømmer</div>
      <div class="verseLine">om alt som er ingenting,</div>
      <div class="verseLine">mens havet og himlen strømmer</div>
      <div class="verseLine">susende sort omkring.</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_9" title="LAIEN" id="poem_2_9">LAIEN</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">De saa dig nede paa kaien</div>
      <div class="verseLine">i Rio en aftenstund.</div>
      <div class="verseLine">De stjal dig og kaldte dig Laien.</div>
      <div class="verseLine">Slik blev du skibets hund.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Her forut har du faatt hjemme.</div>
      <div class="verseLine">Du tænker og føler som os.</div>
      <div class="verseLine">Du bjeffer av skipperens stemme</div>
      <div class="verseLine">med vild, ubestikkelig tross.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Ja, kamerat — du forsvarer</div>
      <div class="verseLine">os forut med frygtløst sind:</div>
      <div class="verseLine">som skildtvakt langs rækken du farer</div>
      <div class="verseLine">og biter hver sjø som slaar ind!</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Dit pussige liv gir os glæder </div>
      <div class="verseLine">og smil gjennem dagenes savn.</div>
      <div class="verseLine">Til dig blir vort kaos av eder</div>
      <div class="verseLine">byttet med kjærlige navn.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">For ensomme længsler og drømme</div>
      <div class="verseLine">som ikke naar frem paa sin vei,</div>
      <div class="verseLine">blir kanskje forvandlet til ømme</div>
      <div class="verseLine">kjærtegn og ord til dig!</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_10" title="STAVROS" id="poem_2_10">STAVROS</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Stavros Trepis er en dago, alle dagoes har det ord,</div>
      <div class="verseLine">at de er de værste djævle en kan leve med ombord.</div>
      <div class="verseLine">De er grusomme og sleske, de er fuld av svik og hat.</div>
      <div class="verseLine">Slik er ikke Stavros Trepis. Han er ærlig kamerat.</div>
      <div class="verseLine">Men hans blod har sydens ild,</div>
      <div class="verseLine">han er voldsom, strid og vild,</div>
      <div class="verseLine">og han griper ofte kniven, men han støter aldrig til.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Naar vi spiller kort om kvelden og vi erter ham og ler:</div>
      <div class="verseLine">Stavros Enpis, Topis, Trepis — han blir altid svarteper!</div>
      <div class="verseLine">kan han storme frem paa dørken med en flom av bitre ord,</div>
      <div class="verseLine">rive kniven frem av sliren, hugge den i ruffens bord.</div>
      <div class="verseLine">Blikket flakker hit og dit, —</div>
      <div class="verseLine">og han hvæser vild og hvit:</div>
      <div class="verseLine">«Allesammen norska bona! Bare Stavros er en drit!»</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Men et øieblik derefter er han smilende igjen,</div>
      <div class="verseLine">han bedyrer at han spøkte, kalder hver især sin ven,</div>
      <div class="verseLine">og han jumper op i køien, ordner natgardinen godt,</div>
      <div class="verseLine">og han slænger hete slængkys til en kvinde paa sit skot,</div>
      <div class="verseLine">mens han stønner alt i ett —</div>
      <div class="verseLine">det er jamen ikke lett</div>
      <div class="verseLine">at ha kjæresten i køien — kun som farvelagt portræt!</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_11" title="LANGE DAGE" id="poem_2_11">LANGE DAGE</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi tørner ut til igjen en dag,</div>
      <div class="verseLine">den samme dag som igaar.</div>
      <div class="verseLine">Maskinen hamrer de samme slag,</div>
      <div class="verseLine">de samme slag som igaar.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Luften er tung og ruffen er lav,</div>
      <div class="verseLine">like lav som igaar.</div>
      <div class="verseLine">Og utenfor er bare himmel og hav,</div>
      <div class="verseLine">himmel og hav som igaar.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Saa har vi at gjøre de samme ting,</div>
      <div class="verseLine">de samme ting som igaar.</div>
      <div class="verseLine">De samme mænd ser jeg rundt omkring,</div>
      <div class="verseLine">de samme mænd som igaar.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Maskinen hamrer de samme slag,</div>
      <div class="verseLine">de samme slag som igaar.</div>
      <div class="verseLine">Saa er det omsider slut for idag.</div>
      <div class="verseLine">Idag? Eller er det igaar?</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_12" title="FLAGGET" id="poem_2_12">FLAGGET</a></div>

     <div class="indentedParagraph2"><i>Newcastle, N. S. W. Australia.</i></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi slet med at gjøre fortøiningen fast,</div>
      <div class="verseLine">skibet gled ind mot land,</div>
      <div class="verseLine">vi halte paa trosser i stakaandet hast.</div>
      <div class="verseLine">Da braastanset alle mand.</div>
      <div class="verseLine">For pludselig — seilende op mot den blaa</div>
      <div class="verseLine">og hetesvimlende dag,</div>
      <div class="verseLine">paa skibene forut og agter — vi saa</div>
      <div class="verseLine">vort eget, vort norske flag!</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Norge tok mot os, da vi kom ind</div>
      <div class="verseLine">her i den fremmede havn!</div>
      <div class="verseLine">Der skjalv en længsel gjennem vort sind,</div>
      <div class="verseLine">en iling av smerte og savn.</div>
      <div class="verseLine">Men samtidig bruste blodet i sang,</div>
      <div class="verseLine">i heftig og lykkelig jag.</div>
      <div class="verseLine">Vi var — kanhænde for første gang —</div>
      <div class="verseLine">stolt over Norges flag!</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Det vugges gjennem den bløte monsun,</div>
      <div class="verseLine">det flerres av Sydpolens blæst,</div>
      <div class="verseLine">det flammer fra Grønland ned til Rangoon,</div>
      <div class="verseLine">det bølger fra Canton til Brest.</div>
      <div class="verseLine">Norge er større end nogen vet av:</div>
      <div class="verseLine">hvert skib under flaggets vift</div>
      <div class="verseLine">er paa det endeløst øde hav</div>
      <div class="verseLine">et nyt stykke Norge i drift!</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_13" title="BREVET" id="poem_2_13">BREVET</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Jeg staar og betragter brevet</div>
      <div class="verseLine">et lykkelig langt minut,</div>
      <div class="verseLine">de kjære kjendte bokstaver</div>
      <div class="verseLine">over den graa konvolut.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Jeg kikker paa datostemplet,</div>
      <div class="verseLine">— fjorten uker er gaatt —</div>
      <div class="verseLine">paa frimerkeraden i hjørnet</div>
      <div class="verseLine">som skinner saa norskt og blaatt.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Jeg længtet saa efter brevet,</div>
      <div class="verseLine">mens ukene langsomt gik.</div>
      <div class="verseLine">Jeg aapner det ikke endnu.</div>
      <div class="verseLine">Jeg venter et øieblik.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">For det er det lukkede brevet</div>
      <div class="verseLine">som eier den største charm,</div>
      <div class="verseLine">og alt det som ikke er skrevet</div>
      <div class="verseLine">som gjør os om hjertet varm.</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_14" title="FYRBØTERE" id="poem_2_14">FYRBØTERE</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi lever paa baren, vi slaass eller drikker</div>
      <div class="verseLine">den stund vi er fri under land.</div>
      <div class="verseLine">Vi gaar som i svime. Metoden er sikker,</div>
      <div class="verseLine">da faar vi den morro vi kan.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi slænger ved disken, vi rangler og raser,</div>
      <div class="verseLine">vi muntrer vor næve og kniv.</div>
      <div class="verseLine">Vi sparker langt fanen de kulslidte laser</div>
      <div class="verseLine">og river en ed om vort liv.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi jobber som førsterangs djævler paa dørken,</div>
      <div class="verseLine">paa vakt gjennem hverdag og helg,</div>
      <div class="verseLine">til lungen gisper avmægtig i tørken</div>
      <div class="verseLine">fra fyrenes glødende svelg.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi slaass under linjen med skufler og sleiser</div>
      <div class="verseLine">mot helvedes heteste kul,</div>
      <div class="verseLine">til dæksvakten halvdøde, heldøde heiser</div>
      <div class="verseLine">os op fra det brændende hul.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi slæper os forut til fritidens hvile,</div>
      <div class="verseLine">til kjekkel og kicking og kav,</div>
      <div class="verseLine">mens andre bekjæmper de langsomme mile</div>
      <div class="verseLine">gjennem det evige hav.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vort blodslit blir lønnet med skjeldsord og eder.</div>
      <div class="verseLine">Vi skylder vel ingen en takk.</div>
      <div class="verseLine">Hvem fan har saa ret til at haane de glæder</div>
      <div class="verseLine">vi finder blandt skjøger og rakk.</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_15" title="IGJEN TILSJØS" id="poem_2_15">IGJEN TILSJØS</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Hør nu tordner alle wincher, alle trosser hives ind</div>
      <div class="verseLine">og maskinen synger op sin gamle takt.</div>
      <div class="verseLine">Broen smelder under lodsens og kapteinens rappe trin</div>
      <div class="verseLine">og paa dørken og paa dæk har hvermand vakt.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi skal ut tilsjøs iaften paa den vei som fører hjem</div>
      <div class="verseLine">gjennem tusener av gaatefulde mil,</div>
      <div class="verseLine">ut i hav og sol og stjerner til Sumatra blaaner frem</div>
      <div class="verseLine">med sit tropegyldne, palmebløte smil.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Se der svinder bungalowen, hvor i blæst og maaneskin</div>
      <div class="verseLine">vi har sværmet paa den vildvinmørke sti.</div>
      <div class="verseLine">Og et stjerneregn av glæder flammer gyldent i mit sind.</div>
      <div class="verseLine">«Ikke sov for svarte fanen, men ta i!</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Nu skal lodsen gaa fraborde, rap dig — hiv en leider ut!»</div>
      <div class="verseLine">I et rasende minut er floken grei.</div>
      <div class="verseLine">Lodsen sjangler ned i jollen i en storm av iskall sprut.</div>
      <div class="verseLine">Vi begynder paa den store, store vei.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">O! nu synger atter skuten av de tusen kjendte lyd</div>
      <div class="verseLine">som gaar sammen til et staalskrik i orkan!</div>
      <div class="verseLine">Og nu gynger atter sindet i en salt og sjøvant fryd</div>
      <div class="verseLine">paa det stormbesatte, stille ocean!</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_16" title="SUMATRA-PIKE" id="poem_2_16">SUMATRA-PIKE</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Jeg skal aldrig mere se dig. Aldrig. Jeg vil ikke </div>
      <div class="verseLine">se dig merket, rynket, vissen — graa av nød og fattigdom.</div>
      <div class="verseLine">Vi skal bare nyde livet i dets gyldne øieblikke.</div>
      <div class="verseLine"><i>Den</i> skal bli en saltgraa støtte som maa altid se sig om.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Jeg skal aldrig mere se dig. Men jeg vet at jeg vil huske</div>
      <div class="verseLine">stunden da du kom imot mig med din smidiglette gang,</div>
      <div class="verseLine">mellem høie ranke palmer, mellem junglens lave buske,</div>
      <div class="verseLine">mens den gule maane skinnet over veien til Padang …</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_17" title="KARANTÆNE I COLOMBO" id="poem_2_17">KARANTÆNE I COLOMBO</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Nu er vi inde! Det er godt at være</div>
      <div class="verseLine">omsider kommet lykkelig i havn!</div>
      <div class="verseLine">For himlen vet at det var stridt at bære</div>
      <div class="verseLine">de lange dages kjedsomhet og savn.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Men hvad er <i>det</i> som vaier der i blæsten</div>
      <div class="verseLine">fra alle mastetrær? Det gule flag.</div>
      <div class="verseLine">En skjæbnesvanger flammeskrift om pesten</div>
      <div class="verseLine">og den befaler: Bli ombord idag.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Og byen ligger skjøn for mine blikke</div>
      <div class="verseLine">og skjælver i den varme, hvite luft.</div>
      <div class="verseLine">Ja, byen ligger der, men jeg skal ikke</div>
      <div class="verseLine">beruses av dens glød og blomsterduft.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Ja — selv en engel maa bli vild tilmode</div>
      <div class="verseLine">ved synet av den strengt forbudte egn.</div>
      <div class="verseLine">Paa stranden luter der en gul pagode</div>
      <div class="verseLine">med væggen fuld av underlige tegn.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Der bølger sikkert røkelse derinde,</div>
      <div class="verseLine">og i det mørke, østerlandske rum</div>
      <div class="verseLine">glir templets unge danserinde,</div>
      <div class="verseLine">mens Buddha grubler, mørk og stum.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Og prester danser i de hvite dragter</div>
      <div class="verseLine">som selsomt flagrer om den visne hud,</div>
      <div class="verseLine">og de besverger under vilde fagter</div>
      <div class="verseLine">sin tause, uutgrundelige gud.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Og der er trange hemmelige stræder </div>
      <div class="verseLine">som kjender til al verdens synd,</div>
      <div class="verseLine">hvor angsten skjælver gjennem alle glæder</div>
      <div class="verseLine">og sjælen synker i et bundløst dynd.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Men livet tordner i de aapne gater,</div>
      <div class="verseLine">hvor solen spruter mod den gule sand</div>
      <div class="verseLine">og varmen velter op som fra et krater</div>
      <div class="verseLine">og jorden revner under himlens brand.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Der staar et djævelsk hyl fra alle kanter</div>
      <div class="verseLine">av alle folkeslag som Babel vet,</div>
      <div class="verseLine">men gjennem mængden ruver elefanter</div>
      <div class="verseLine">i uberørt, alvorlig majestæt.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Men fjernt fra larmen paa de store plasser</div>
      <div class="verseLine">er reist en marmorhvit og fornem mur,</div>
      <div class="verseLine">og skjult av den staar blændende palasser</div>
      <div class="verseLine">mot orientens evige azur.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Og her er Allahs underskjønne haver</div>
      <div class="verseLine">med springvandsrisl og sagte palmesvai,</div>
      <div class="verseLine">hvor alt er rike, guddomsblide gaver</div>
      <div class="verseLine">og alting blomstrer i en evig mai.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">O, Østen kalder mig til gyldne glæder, </div>
      <div class="verseLine">men haapløst stængt er eventyrets egn.</div>
      <div class="verseLine">Jeg staar ved rækken under bitre eder</div>
      <div class="verseLine">i tæt og europæisk kulstøvregn!</div>
     </div>
    </div>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_2_18" title="SUEZ-KANALEN" id="poem_2_18">SUEZ-KANALEN</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi vaakner i en lavine av jern: </div>
      <div class="verseLine">Ankeret gaar!</div>
      <div class="verseLine">Vi hører en stemme fremmed og fjern</div>
      <div class="verseLine">som ingen forstaar.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Og stilheten lægger sig døsig som før,</div>
      <div class="verseLine">snart dormer vi vækk.</div>
      <div class="verseLine">Men styrmanden staar i den aapne dør:</div>
      <div class="verseLine">«All hands on deck!»</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Tause og søvndrukne klær vi os paa.</div>
      <div class="verseLine">Saa tar vi fatt</div>
      <div class="verseLine">at slæpe paa trosser gjennem den graa,</div>
      <div class="verseLine">raakolde natt.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi haler besværlig fra pikt og pop</div>
      <div class="verseLine">taljer og taug</div>
      <div class="verseLine">og rigger den tunge lyskaster op</div>
      <div class="verseLine">paa skibets baug.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Den kaster et flakkende, sølvhvitt skjær</div>
      <div class="verseLine">over mot land</div>
      <div class="verseLine">og aabenbarer en revne der</div>
      <div class="verseLine">i ørkenens sand.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Suezkanalen! Den evige strøm</div>
      <div class="verseLine">som engang forgik —</div>
      <div class="verseLine">men levet bestandig i menskenes drøm</div>
      <div class="verseLine">mot østens mystik.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Vi letter anker og sagte vi glir</div>
      <div class="verseLine">i ørkenens favn,</div>
      <div class="verseLine">det er som en tvang som paa engang befrir:</div>
      <div class="verseLine">en seilende havn.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Men natten forsvinder. Det dæmrer av dag.</div>
      <div class="verseLine">Et flammende gry</div>
      <div class="verseLine">slaar op bak Arabiens høidedrag.</div>
      <div class="verseLine">En morgen paany!</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Og himlen skjælver vidunderlig blaa</div>
      <div class="verseLine">med glødende brand</div>
      <div class="verseLine">vildt over ørkenens solbleke graa,</div>
      <div class="verseLine">bølgende land.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Den evige ørken er alt det vi ser,</div>
      <div class="verseLine">men av og til</div>
      <div class="verseLine">gynger en klynge med palmetrær</div>
      <div class="verseLine">i middagens ild.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Dagen forbrænder, men gir før den dør</div>
      <div class="verseLine">en flygtende kveld</div>
      <div class="verseLine">av perlemor, sølv og blod som forblør</div>
      <div class="verseLine">bak kalkhvite fjeld.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Tre skikkelser staar paa en høides profil.</div>
      <div class="verseLine">De venter og ser.</div>
      <div class="verseLine">Kamelene bak dem har ogsaa faat hvil.</div>
      <div class="verseLine">Natten er nær.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Med ett bøier ørkenens mænd sig ned</div>
      <div class="verseLine">uten et ord.</div>
      <div class="verseLine">De knæler i stille, tillidsfuld fred.</div>
      <div class="verseLine">Allah er stor.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Og mørket staar inn paa et øieblik —</div>
      <div class="verseLine">stjerneskins-kallt.</div>
      <div class="verseLine">O, ørkennætternes vilde mystik</div>
      <div class="verseLine">som skjælver i alt!</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">I sandhavets øde, i palmernes vift,</div>
      <div class="verseLine">i menskenes drøm,</div>
      <div class="verseLine">i stjerner paa himlen og stjerner i drift</div>
      <div class="verseLine">paa den mørke strøm.</div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <div class="part">
    <h2 class="paraCenter"><a href="#contents_3" title="III" id="chapter_3">III</a></h2>
    <div class="chapter">
     <div class="headPoem"><a href="#contents_3_1" title="SKIBSLISTEN" id="poem_3_1">SKIBSLISTEN</a></div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">«Blaafjeld» er gaatt fra Callao.</div>
      <div class="verseLine">«Storegut» laster i Condon. </div>
      <div class="verseLine">«Hav» søker dok i Bilbao. </div>
      <div class="verseLine">«Bess» gaar fra Durban til London. </div>
      <div class="verseLine">«Liv» er avgaatt fra Kobe. </div>
      <div class="verseLine">«Anni» tar kul i Tsjang-Tsjang. </div>
      <div class="verseLine">Imorges passerte «Niobe» — </div>
      <div class="verseLine">wireless over Padang.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Der stormer gjennem avisen </div>
      <div class="verseLine">en brænding av brusende navne, </div>
      <div class="verseLine">og hjertet blir gynget i brisen </div>
      <div class="verseLine">fra havet og bølgeblaa havne, —</div>
      <div class="verseLine">der driver en drøm om zoner, </div>
      <div class="verseLine">hvor stjernenattens monsun</div>
      <div class="verseLine">stryker et kjærtegn av toner </div>
      <div class="verseLine">over hver spændt bardun.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Der skimrer et syn av kaier,</div>
      <div class="verseLine">gjemt i et hemmelig mørke, </div>
      <div class="verseLine">hvor palmekronene svaier </div>
      <div class="verseLine">gjennem den susende tørke,</div>
      <div class="verseLine">hvor gule, giftige glæder</div>
      <div class="verseLine">svimler i hashish-duft,</div>
      <div class="verseLine">og dagoens drukne eder </div>
      <div class="verseLine">flerrer den sorte luft.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Det suser fra sydhavsøer,</div>
      <div class="verseLine">hvor brændende himle gynger,</div>
      <div class="verseLine">og lange søvnige sjøer</div>
      <div class="verseLine">sin evige solsang synger.</div>
      <div class="verseLine">Der staar ved den blaa lagune</div>
      <div class="verseLine">hytter av flettet siv,</div>
      <div class="verseLine">som skygger over de brune,</div>
      <div class="verseLine">leende menskeliv.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Der aapnes al verdens vindu</div>
      <div class="verseLine">mot fremmede eventyrlande:</div>
      <div class="verseLine">Der knæler en bronzebrun hindu</div>
      <div class="verseLine">ved Ganges hellige vande.</div>
      <div class="verseLine">Det mørkner om karavanen</div>
      <div class="verseLine">i ørkenens korte kveld.</div>
      <div class="verseLine">Det hyler i sneorkanen</div>
      <div class="verseLine">rundt Himalayas fjeld.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Der stiger shamaners klager</div>
      <div class="verseLine">om baalet i Papuas nætter:</div>
      <div class="verseLine">gauchoshordene jager</div>
      <div class="verseLine">bortover Pampas' sletter.</div>
      <div class="verseLine">Det glimter i nye ploger</div>
      <div class="verseLine">over Rhodesias veldt.</div>
      <div class="verseLine">Det suser i Yukons skoger</div>
      <div class="verseLine">rundt om et ensomt telt.</div>
     </div>
     <div class="stanza">
      <div class="verseLine">Der gyver i Queenslands ørkner</div>
      <div class="verseLine">en sandstorm, hvor mændene stuper.</div>
      <div class="verseLine">Hazardens helvede mørkner</div>
      <div class="verseLine">i Cuzcos svovlgule gruper.</div>
      <div class="verseLine">Der braker en høstmaskine</div>
      <div class="verseLine">tungt gjennem Texas' korn,</div>
      <div class="verseLine">der hvirvles en lasso-line</div>
      <div class="verseLine">over en okses horn.</div>
     </div>
     <div class="stanza">

      <div class="verseLine">Der lyner et panorama</div>

      <div class="verseLine">av skjønne, skiftende egne,</div>

      <div class="verseLine">det store spændende drama</div>

      <div class="verseLine">kalder os allevegne,</div>

      <div class="verseLine">til savn, til sorg og til glæde</div>

      <div class="verseLine">gjennem de unge aar.</div>

      <div class="verseLine">Vi har blot at holde os rede,</div>

      <div class="verseLine">og verden er vor — er vor!</div>

     </div>
    </div>

    <div class="chapter">

     <h1 class="main">OM UTGIVELSEN</h1>

      <div class="paraNoIndent">

      Teksten følger førsteutgaven av <i>Rundt Kap det gode haab</i> (1922). Digitaliseringen er basert på fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket. Teksten er konvertert og korrekturlest av Guro Bøe, Deichmanske bibliotek.

      </div>

      <div class="paraNoIndent">

      Utgivelsen er en del av prosjektet <i>Ånd eies av alle - Nordal Grieg digitalisert</i> ved Bergen Offentlige Bibliotek og er støttet av Nasjonalbiblioteket. 

      Flere e-bøker finnes på prosjektets nettside: <a href="http://bergenbibliotek.no/nordahlgrieg" title="bergenbibliotek.no/nordahlgrieg." id="">bergenbibliotek.no/nordahlgrieg.</a>

      </div>
   </div>

</div>
  
</body>
</html><html><head></head><body></body></html>