av Mari Stokke-Bakken — sist endret 2023-03-27T12:37:42+02:00
Biblioteket ønsker å dra fram den aller beste og viktigste litteraturen gjennom formidlingsprosjektet Til Kjernen. Målet er å ende opp med 100 bøker vi synes du bør vie ekstra oppmerksomhet.

"Til Kjernen" er et utviklingsprosjekt som har som formål å øke bevisstheten om litterær kvalitet, både eksternt og internt i organisasjonen. I dagens mediebilde møter vi et stadig mer utvannet og flyktig kvalitetsbegrep. Vi ønsker å stille spørsmål ved dette, og å tydeliggjøre bibliotekets rolle som formidlere av den gode og bevaringsverdige litteraturen. Underveis ønsker vi å holde litteraturarrangement og debatter med kvalitetsbegrepet i fokus.

Arrangementene vil peke framover mot det endelige målet, å lage en utvalgt samling på 100 bøker som skal representere kjernen i BOBs virksomhet, og dermed både skal fremheve den gode litteraturen, og synliggjøre Bergen Offentlige Biblioteks egenart og identitet. Denne vil lanseres i forbindelse med bibliotekbygningens 100-årsjubileum i 2017.

Målgruppen begrenser seg i første omgang til voksne lesere.