Cervantes Saavedra, Miguel de: Don Quijote (1605-1615)

av maris — sist endret 2017-01-17T16:04:07+01:00
Et sammensurium av vanvittige historier, fortalt med humor og varme.
Miguel de Cervantes Saavedra

Don Quijote

, 1605-1615

Ridderen av den bedrøvelige skikkelse vekker latter og medynk også i dag. Skillene mellom fantasi og virkelighet er noe uklare for vår helt Don Quijote, men heldigvis har han den alltid trofaste, og mer jordnære, væpneren Sancho Panza.

Oversatt av Nils Kjær og Magnus Grønvold (1916-1918) og Arne Worren (2002)

 

Kort sagt, han lot seg til de grader oppsluke at han tilbragte nettene fra det mørknet til det lysnet, og dagene fra det lysnet til det mørknet, med å lese, og på grunn av så lite søvn og så megen lesning, tørket hjernen inn så han mistet forstanden.