Gaiman, Neil: Sandman – Preludier og nocturner (1988-1989)

av ritha — sist endret 2017-01-31T12:57:26+01:00
Serien Sandman skapa ein ny æra i teikneserieverda og den blir sett på som ein av dei beste seriane nokonsinne.
Neil Gaiman

Sandman – Preludier og nocturner

, 1988-1989

Ei gruppe okkultistar ynskjer seg evig liv og vil fange døden for å få nett det. Men dei klarar ikkje fange døden, dei fangar nokon dei ikkje veit kven er i staden. I tjue år held dei skapnaden fanga i ein magisk sirkel, medan dei forsøker nytte seg av det dei stal frå han. Når Morpheus, draumefyrsten, kjem seg fri er han ikkje mild i attergjelda.

Oversatt av Anne Granberg (1998)

 

You say I have no power? Perhaps you speak truly. But you say that dreams have no power here? Tell me. Lucifer Morningstar...Ask yourselves, all of you...What power would hell have if those here imprisoned were not able to dream of heaven.