Staalesen, Gunnar: Bergenstrilogien (1997-2000)

av Lise Haaland sist endret 2017-01-31T13:14:33+01:00
Trilogien har vært kalt verdens lengste kriminalroman.
Gunnar Staalesen

Bergenstrilogien

Gyldendal, 1997-2000

Starter med en forbrytelse (oppklares i siste bind!), og utvikler seg til en bredt anlagt historisk beretning om Bergen og Norge i det 20. århundre, om mennesker og makt, om livsskjebner og historiske prosesser, om mord og kjærlighet og klassemotsetninger.

Består av bøkene 1900 Morgenrød (1997), 1950 High Noon (1998) og 1999 Aftensang (2000)

Den eneste lyden som hørtes, var fru Troyes monotone messing: “Men den herre Jesus, men den Herre Jesus…”
Til slutt var det Sofie Helene som måtte si: “M-må vi ikke t-tilkalle politiet?”