Strindberg, August: Faderen (1887)

av Ida Grønseth Ohr — sist endret 2017-01-31T13:15:03+01:00
Faderen er et moderne sorgspill hvor en familiekonflikt utvikler seg til en kamp mellom kjønnene.
August Strindberg

Faderen

, 1887

Utgangspunktet er en uenighet mellom far og mor vedrørende deres datters framtid. Konflikten fører til manipulasjon, hersketeknikker og trussel om umyndiggjøring. For å få oppfylt sin vilje om å beholde datteren i hjemmet, sår moren tvil hos faren ved å hevde at man aldri kan være sikker på hvem som er barnets rette far, og derfor er det moren som har det sterkeste båndet til barnet og bør har makt over dets skjebne.

 

“Modren var din vän, ser du, men kvinnan var din fiende, och kärleken mellan könen är strid; och tro inte att jag gav mig; jeg gav ej, utan jag tog - vad jag ville ha.”