Komponistinnen Borghild Holmsen

av admin sist endret 2017-05-08T13:16:36+01:00
Minneartikkel av tidligere sjef for Bergen Offentlige Bibliotek, Arne Kildal (1885-1972). Publisert i Bergens Arbeiderblad 16.10.1965 i anledning Borghilds 100-årsdag.

"Eldre bergensere vil sikkert huske navnet Borghild Holmsen og minnes hennes mangeårige gjerning i deres by. Hun åndet og levet for musikken og forståelsen for denne edle kunstart i vide kretser av befolkningen. Derfor fortjener hun en minnerune på sin hundreårsdag den 22de oktober i år.

Borghild Holmsen ble født i Ski – mellom Oslo og Moss – og kom ganske ung til Leipzig og Berlin for å utdanne seg ved musikkonservatoriene der. For sitt følsomme musikalske sinn fant hun utløsning i en rekke egne komposisjoner som hun fremførte på en komposisjonsaften i Oslo allerede da hun var 25 år. Dette førte til at hun som den fremragende pianist hun var, dro ut på konsertturneer både i Norge og Tyskland, der hun ikke alene tolket sine egne verker, men også mange kjente og høytliggende fremmede komposisjoner. Hennes egen fiolinsonate skaffet henne berømmelse utenlands, og ellers fikk hun fra hånden mange fiolinromanser, klaverstykker og sanger. Også musikkhistoriske foredrag fikk hun tid til å holde rundt omkring i vårt land.

Under sitt opphold i Bergen bidro Borghild Holmsen sterkt til å skape den første utlånsavdeling for musikk i et norsk bibliotek. Det var i januar 1913 Bergen offentlige bibliotek begynte med utlån av musikalier. Det var et par hundre nummer i denne avdelingen den gang. Den daværende sjef for biblioteket [dvs. Arne Kildal] engasjerte Borghild Holmsen til å ta seg av utvalget av musikkhistoriske verker og noter til avdelingen, og til å ordne denne spesialsamlingen metodisk. Ved sin fremragende sakkyndighet og ved sin interesse for dette arbeid hadde hun hovedæren for at det ble skapt et utmerket grunnlag for en representativ musikkavdeling i biblioteket.
        Kort tid etter at samlingen ble åpnet fikk den to meget verdifulle gaver. Skipsreder Albert Harloff skjenket den sin fars, kantor Wilhelm Harloffs musikk-bibliotek, bestående av ca. 20 000 bind. Og høsten 1919 fikk biblioteket som gave Edvard Griegs etterlatte musikksamling, omfattende ca. 2 700 bind, og senere supplert flere ganger. Da Bergens off. bibliotek før jul 1917 flyttet til sin nye bygning ved Jernbanestasjonen kunne musikksamlingen ta i bruk sitt eget rom med studieplass for musikkforskere. Det var, som det fremgår, en betydelig samling som var blitt disponibel, og det ble trukket veksler både på frk. Holmsens sakkyndighet og arbeidskraft for å få samlingen behørig ordnet.

I de ca. 25 år Borghild Holmsen oppholdt seg i Bergen viet hun seg først og fremst til sin pedagogiske virksomhet. Først var hun ansatt som underviser i klaverspill ved Castbergs musikkakademi og senere i samme egenskap ved Arve Arvesens musikkakademi. En ypperlig pedagog var hun og samtidig hadde hun et frodig humør som vant anklang. Hun ble derfor meget avholdt av sine mange elever.

I flere år var hun også musikkanmelder, først i Arbeidet og senere i Bergens Arbeiderblad. Et sikkert skjønn og en fin formell evne kjennetegner hennes virksomhet på dette felt. Også for dette fortjener hun takk og ære i tilbakeblikkets ennå levende erindring."

 

Arne Kildal