Komponister i Bergens musikkliv

Ni portretter av tonekunstnere på 1800- og 1900-tallet presentert av Einar Offerdahl. Med bidrag av organist Kristen Øgaard.

Sverre Bergh

Sverre (Arvid) Bergh ble født 2.11.1915 på Hamar og døde i Bergen 8.12.1980, gravlagt i Oslo (Vestre gravlund). Han var pianist, komponist, dirigent, musikkanmelder og musikkorganisasjonsmann.

Trygve Fischer

Trygve Fischer (21.2.1918-5.12.1980) var lektor ved Musikkonservatoriet og lærerhøyskolen i Bergen, organist i St. Jakob kirke, musikkteoretiker, musikkmedarbeider i Dagen og Morgenavisen og komponist.

Oscar August Hansen

Oscar August Hansen ble født i Bergen 30.5.1903. Foreldrene var maskinarbeider/mekaniker Ole Edvard Hansen, f. 1871, og Andrea Oline Sofie, f. Sunde, (1867-1949).

Lars Heggen

Lars Heggen ble født 24.11.1877 i Ølen sogn, Fjelberg prestegjeld i Sunnhordland. Foreldrene var gårdbruker Baard Gundersen Heggen (f. 1845) og Guro Larsdatter Bergsvåg (f. 1848).

Harald Heide

Harald Heide (8.3.1876-27.1.1956), fiolinist, dirigent og komponist. Han var en forgrunnsfigur i Bergens musikkliv 1907-47.

Borghild Holmsen

Borghild Holmsen (22.10.1865-4.12.1938) var datter av Thorvald Holmsen (1932-1911) og Jacobine Ludovica Holmsen (1833-1880).


Christian Bohr

Christian Frederik Gottfried (1773-10.9.1832) var et særdeles rikt og mangesidig begavet menneske, fremragende både som musiker på flere instrumenter, organist, komponist, kordirigent, pedagog, matematiker, astronom, naturforsker og meteorolog.

Inger Bang Lund

Inger Sophie Louise Bang Lund ble født 10.9.1876 i Bergen, hvor hun også døde, 26.12.1968, gravlagt på Solheim kirkegård. Gjennom et langt liv virket hun både som pianist, komponist og musikkpedagog.

Unika i Musikkavdelingens arkiv

Originalt materiale og arkivstoff knyttet til komponister og artister fra Bergen

Anne-Marie Ørbeck

Anne-Marie Ørbeck var fremragende både som pianist og komponist. Hun ble født i Kristiania 1.4.1911 og døde i Bergen 5.6.1996.