Oscar August Hansen

Oscar August Hansen ble født i Bergen 30.5.1903. Foreldrene var maskinarbeider/mekaniker Ole Edvard Hansen, f. 1871, og Andrea Oline Sofie, f. Sunde, (1867-1949).

Ole var innflytter fra Brønnøy kommune i Nordland, Andrea bergensdame med røtter i Nordfjord og Sunnfjord. Ole Edvard var sønn av smed, senere kårmann Hans Olai Pedersen og kona Nikoline Fredriksdatter. Oscars besteforeldre på morssiden var Anders Christensen Sunde fra Innvik i Nordfjord, og Oline Sophie Andersdatter Førde, født i Førde prestegjeld, Sunnfjord.
     Ole og Andrea giftet seg i Mariakirken 1.5.1897. Oscar ble født på Fødsels-stiftelsen i Bergen og døpt der 8.6.1903. Dåpen er også kirkebokført i Sandviken, der familien bodde. Han var ekteparets eneste barn. Av databasen "Emigranter fra Bergen 1874-1930" ser vi at Ole Edvard 2. november 1906 innskipet seg med destinasjon Brooklyn i New York. Ved å foreta denne reisen, håpet Ole Edvard å bedre sin økonomi. Oline og Oscar ble ikke med, men meningen var at de skulle komme etter senere. Slik gikk det av en eller annen grunn ikke.
     Oscar valgte den ugifte stand og bodde sammen med sin mor så lenge hun levde. Da han ble alene, ansatte han husholderske.

Han døde 15.12.1969 og er gravlagt på Møllendal kirkegård under samme gravminne som moren og morens foreldre.

Allerede som 18-åring tok han fatt på sin utdannelse hos en av byens organister, August Gottschalk Michelsen. Det var i årene 1921-28. Deretter - frem til han avla organisteksamen 1932 - var domorganist og kantor Karsten Solheim hans lærer. Samme år - 1.7.1932 - tiltrådte han som organist i Årstad kirke, og denne stillingen innehadde han resten av sitt yrkesaktive liv. (Det er mulig at bildet t.v. ikke er av Oscar Hansen, men at det viser spillepulten i Årstad kirke, er fullt på det rene.) Oscar Hansen hadde kort vei til og fra orgelkrakken ettersom han bodde i Hunstadsvingen 6a. Dét ble også hans siste adresse.

I tillegg til å skjøtte sin oppgave som organist underviste han ved Bergen Musikk-konservatorium, og i mange år - fra 1945 - var han musikkjournalist i Bergens Tidende. Kjell Leikvoll har donert Bergen Offentlige Bibliotek syv utklippsbøker som hovedsakelig inneholder musikkanmeldelser og kronikker av Oscar Hansen skrevet i tiden 1945/69.  
          Gjennom årene dokumenterte han et solid talent for komponering. Hans musikkstil var på ingen måte radikal og eksperimenterende. «Jeg tilhører den gamle skole,» sa han til meg en gang. Han skrev tallrike verk for orgel: koralforspill og orgelkoraler, og pre- og postludier.  For baryton og klaver har han tonesatt Salme 62. På Vest-Norsk musikkforlag er utgitt Norsk koralsuite (→ noteeksempel 4). Koralpartita over Eg veit i himmerik ei borg. Offertorium over sekvensen Praedicaste Dei Care (norsk tekst ved B. Støylen: "Ljoset over landet dagna"). Dertil Partita over Se hvor nu Jesus treder.

Addenda om Oscar Hansen