Lars Heggen

Lars Heggen ble født 24.11.1877 i Ølen sogn, Fjelberg prestegjeld i Sunnhordland. Foreldrene var gårdbruker Baard Gundersen Heggen (f. 1845) og Guro Larsdatter Bergsvåg (f. 1848).

Far til Baard var Gunder Hansen Dørum, og Guros far het Lars Hansen Bergsvåg. I ministerialbok for Fjelberg prestegjeld 1866-1879 kan vi lese at Baard og Guro ble viet 6.2.1875.  Baard var da 29 år og "handelskarl", bosted Dørum v/Bergsvåg. (Dørum kan også være skrevet Døreim og Dørheim.) I hjemmet vokste etter hvert to døtre og tre sønner opp. Ved FT 1900 bodde Baard, Guro og hjemmeværende barn i vestre Eide, Ølensjøen. Husfaren er ført som "mølleeier, gårdbruker og stationsholder". Ektefellene bodde samme sted også i 1910 - Baard/Bård med tittel "gårdbruker og skydsskaffer" Han døde i 1923. Fødested Dørheim, bosted Nerheim, står det i klokkerbok for Ølen 1888-1930.
                                                                                                                        
Lars Heggen ble utdannet ved Musikkonservatoriet i Kristiania 1899-1901. Studerte 1902 med organist og komponist Ingarth Rojahn (1869-1956). I 1919 i Stockholm med Otto Olsson (1879-1964) og Oscar Lindberg (1887-1955). Begge var professorer ved Musikhögskolan i Stockholm, hhv. i orgelspill og harmonilære. Debut i Haugesund 7.12.1902.  Mellom 1904 og 1912 var han organist, kordirigent og sanglærer i Mandal.
     Ifølge boka Norsk orgelkunst av Stein Johannes Kolnes var H. fra 1912 forretningsfører i A. Landrogs Orgelfabrik i Haugesund, før han (samme sted), i kompaniskap med tyskfødte orgelfagmann Heinrich Ivers (1884-1968), startet orgelfirmaet Heggen & Ivers. Firmaet blomstret. Gjennom årene leverte de en lang rekke instrumenter på Vestlandet. I 1923 flyttet Heggen til Bergen som organist. Siden Heggen & Ivers fikk mange bestillinger på til dels store orgler til kirkene i Bergen og distriktet, fulgte Ivers etter i 1927 og ble tilsynsmann for kirkeorglene der i byen.   
     Heggen var først organist i Korskirken (1923-36). Så - til 1946 - organist og kantor ved Bergen domkirke.
     Gjennom mange år ledet han mannskoret Brage, Heggens damekor og Fasmer Dahls kor. I samarbeid med Harmonien har han oppført en rekke oratorier. Han komponerte selv mye for kor, bl.a. en kantate, Missa brevis og motetten Salige er de som hører Guds ord (→ noteeksempel 3). Styremedlem i Bjørgvin Kirkesanger-forbund fra 1931, senere æresmedlem. For sitt virke har H. mottatt Kongens fortjenestemedalje i gull.      
                                                                                 
Han ble meget gammel, døde først 13.3.1976.  Som fremkomstmiddel brukte han "apostlenes hester" flittig, noe som må ha bidratt mye til at helsen hans var så god helt oppimot de hundre. Jeg husker at jeg rett som det var så ham komme spaserende i rask takt til eller fra sitt hjem i Allégaten 17. Han brukte stokk med sølvhåndtak, men ikke fordi han trengte det.

Ekteskap og etterkommere

Lars Heggen giftet seg 1905 med ”Rine” - Bertha Kristine Pederine Klungeland (1879-1948). De hadde 6 barn: (1) Bodvar (1906-45), fiolinist og komponist, i sin tid særlig kjent for sine korsanger; (2) Gudny (1907-); (3) Torhild (1909-95; (4) Reidar (1910-82), ligningsfullmektig; (5) Arna Kristine (1914-2011), kontordame, bosatt i Ølen etter 1958 og frem til sin død); (6) Einar (1921-2004), sekretær, gift med Inger Anna Riise, frisørdame).
     Torhilds, Reidars og Einars gravmæle er å finne på Solheim gravplass. Her har også Lars fikk sitt siste hvilested.  Konas grav og Bodvars finnes ikke mer.

Addenda om Lars Heggen

Bergens Tidende 23.11.1972

Rolf Tofte: Lars Heggen 95 år

Bergens Tidende 15.03.1976

Nekrolog: Lars Heggen er død

Bergens Tidende 17.03.1976

Reportasje fra begravelsen