Bergens Tidende 23.11.1972

av admin sist endret 2017-05-08T11:48:36+02:00

"En kjent og kjær skikkelse i Bergens og Norges musikkliv – ikke minst kirkemusikkliv – domkantor Lars Heggen fyller i morgen 95 år. Selv om han de seneste årene av naturlige grunner har ført en tilbaketrukken tilværelse, er det likevel mange som vil minnes ham og sende ham sine varme tanker på den sjeldne dagen. Lars Heggen har ikke bare vært et dypt engasjert og faglig velkvalifisert menneske – han har vært et begrep i det kirkemusikalske liv og i norsk korarbeid.

Lars Heggen er født i Ølen. Som 16-åring kom han til Haugesund og fikk der for første gang føling med et harmonium. Det ble bestemmende for hans liv. Han tok eksamen ved Musikkonservatoriet i Oslo, og etter en tid som organist i Mandal kom han i 1912 som musikklærer og korinstruktør til Haugesund. Siden 1923 har han vært bosatt i Bergen – først som organist ved Korskirken til 1936, og så som domkantor til 1946. Som ganske ung begynte han å dirigere kor, og like etter at han kom til Bergen ble han leder for Mannskoret ”Brage”, som han sto i spissen for gjennom nesten 40 år. Han startet Heggens Damekor i 1925, og året etter overtok han også Fasmer Dahls kor, og var dirigent for disse til han hadde passert 85 år. Han hadde i årenes løp også mange store dirigentoppgaver ved oratoriefremføringer med Musikselskabet  
Harmoniens orkester. Også som komponist ble han skattet høyt. Hvem gledes ikke fremdeles over hans enkle melodi til ”Vår Herre han hvilte i krybben så trang”. For 10 år siden ga han ut tre julesanger til tekster av biskop Karl Marthinussen, og i forbindelse med hans 90-årsdag ble ”Missa Brevis” urfremført. For sju år siden vant han en tredjepris i Norsk Rikskringkastings store koral-konkurranse.
    Lars Heggen er tildelt kongens fortjenstmedalje i gull, han er æresmedlem av Bjørgvin Kirkesangforbund, og han er tildelt en lang rekke sangerutmerkelser.
    Enda en gang skal han takkes for sin store og uegennyttige innsats, og enda en gang skal de varmeste ønsker om en fortsatt god livsaften strømme mot hedersmannen Lars Heggen."

Rolf Tofte