Fra Kristen Øgaards skrift ”Korskirken, 1181 – 800 år -1981"

av admin sist endret 2017-05-08T10:00:13+01:00

”Denne begavede musiker og fremragende korleder kom til å sette dype spor etter seg innenfor kirkemusikken og kirkesangen i Bergen. /…/ Heggen var virksom som korleder like til han passerte 85 år. Og det var utvilsomt som korleder han markerte seg sterkest. I Korskirken startet han barnekor. Men langt mer kjent er hans arbeid med tre av byens mest kjente kor: Mannskoret ”Brage”, Fasmer Dahls kor og Heggens damekor. Med disse stod han for en rekke store framføringer – i Korskirken og andre steder. I Bjørgvin Kirkesangforbund var han en sentral skikkelse fra starten av.  /…/ Vi må [heller] ikke glemme komponisten Lars Heggen, som har skjenket oss en rekke sanger, hvorav kan hende ”Salige er de som hører Guds ord” er den mest kjente."