Thorleif Aamodt skriver om Lars Heggen

av admin sist endret 2017-05-08T10:45:18+01:00

”Lars Heggen (1877-1976) står i vårt forbund ved siden av Lars Søraas som utrettelig drivkraft med høye musikalske idealer og fremragende dirigentegenskaper. En lykke for kirkesangforbundet var det også at to så dynamiske ledere som Bernhard Meyer og Lars Heggen var knyttet til den samme, sentrale kirke – Korskirken. Sentralt sto Heggen også med sine kor: det store Fasmer Dahls Kor og med Heggens Damekor. Ved spesielle, større oppgaver sluttet Mannskoret ”Brage” seg gjerne til – også dette fremragende kor sto under Heggens ledelse.
       Ikke bare var Heggen dyktig, han var også vel orientert om aktuelle strømninger på korområdet; ikke minst vekker det i dag berettiget undring at han så tidlig som i 1932 fremførte Heinrich Schütz Matheuspasjon – faktisk i samme øyeblikk som man ute i Europa så vidt var begynt å vekke mosjon for en Schütz-bevegelse.
       Heggen flyttet i 1936 over til Domkirken og var domorganist og kantor til sin avgang i 1946. Heggen ble i 1959 utnevnt til Kirkesangforbundets første æresmedlem.
       Ved kirkesangfesten i Bergen 1935 ble Johannespasjonen av Bach framført av Fasmer Dahls kor og Harmoniens orkester. Ved kirkesangfesten i Bergen i 1946 stod Skapelsen av Haydn på programmet, sunget av Felleskor og Harmoniens orkester med Lars Heggen som dirigent."