Nekrolog over Borghild Holmsen

av admin sist endret 2017-05-08T13:41:18+01:00

"Med Borghild Holmsen er en av byens forgrunnsfigurer på musikkens område gått bort.

Det var et trist og overraskende sørgebudskap som nådde alle oss der lærte å holde av hennes lille vevre, varmhjertede og idealistisk helstøpte person. Hun skrev i pressen under merket "Musica", og få kan vel se tilbake på en så lang og trofast tempeltjeneste hos "Fru Musica".

Pontus Wikner sier et steds i sine skrifter: "Alle som vil fremskritt må kunne ofre livet og det som er mere verdt for dem. De må kunne, i sikker tro på sig selv og sin spesielle opgave, ofre navn, slekt og venner. Å være én av de talløse unevnte og ukjente i kulturens fremadstormende hær må i sig selv være lønn nok. Man må kunne stupe for å danne bro for efterkommende slekter der løper til storms mot autoritetens faste borg for selv en gang å plante sin fane på den."

Frk. Holmsens uavladelige kamp gjaldt å skape behov for det som er edelt og vakkert hos hennes medskapninger. Det var særlig de små i samfundet som eiet hennes varme hjerte fordi de mest trengte å veiledes i den spesielle kulturgren hun hadde gjort til sin. Hennes utallige musikkanmeldelser og artikler om musikk i "Arbeidet" og "Bergens Arbeiderblad" er en kulturgjerning som ikke kan vurderes høyt nok. Men også som pedagog har hun utrettet et stort og rikt arbeide. Mest kjent på det område er hun fra sin virksomhet ved Musikkakademiet under Castberg og Konservatoriet under Arvesen. Hennes musikkteoretiske foredrag ved statens kurser for sanglærere er også meget kjente. Det offentlige har også visst å nyttiggjøre sig hennes gedigne kunnskaper. Hun har innlagt sig stor fortjeneste med organisasjonen av musikkavdelingen ved Bergens off. Bibliotek. Mindre kjent er vel kanskje at hun også i utlandet hadde en høi stjerne for sin musikalske viten. Hun har bl.a. holdt musikkhistoriske forelesninger i Rouen 1911 og var dekorert med en fransk orden (Officier d’Académie francaise).

Borghild Holmsen har fått sin utdannelse i Leipzig og i Berlin under prof. Reinecke, Jadassohn, Coceicis og Alb. Becker. Hun var en fremragende pianistinne, og hadde sin første konsert med egne komposisjoner i Kristiania bare 23 år gammel. Har siden holdt tallrike konserter i Tyskland, England, Amerika og Skandinavia. Hennes komposisjoner består av vokal og instrumental musikk fordelt på 17 opus og vidner om et rikt og dypt musikalsk gemytt. Hun vil bli dypt og inderlig savnet av venner og elever."

John Lidén