Potensielle forskningsoppgaver

av admin sist endret 2017-05-08T15:00:33+02:00
Musikkforskere som interesserer seg for prosjektet ‘komponerende kvinner i Norge på 1800- og 1900-tallet’ vil finne mangt i Borghild Holmsens liv og virke som kan gi stoff til et vitenskapelig, monografisk arbeid.

Kilder kan være:                                                                                                                                                                                                                         
    (a) Arkivalier i Norsk Musikksamling (UiO), Nasjonalbiblioteket og Riksarkivet.                         
    (b) Bergens Offentlige Biblioteks omfattende Holmsen-materiale.

Ut fra dette tilfanget kan forskeren
(1) Vurdere og eventuelt tilrå at Borghilds foredragsmanuskripter i musikkhistorie blir trykt og utgitt. Disse foredragene hadde i sin tid stor informativ verdi for et lyttende publikum, og det ville de få for en vesentlig del av dagens lesende allmennhet også. Skjer dette, vil Borghilds opplysningsarbeid igjen bli funksjonelt og ikke bare være et      historisk minne.

(2) Dertil vil forskeren ha fortrinnlige muligheter til å gjøre seg opp en mening om den estetiske kvaliteten av Borghilds trykte og uttrykte verker, deres strukturelle særdrag og innordning i et musikkulturelt perspektiv. 

(c) Eventuelt eksisterende nedtegnelser om Borghild av noen som kjente henne.
(d) Norske og utenlandske faglige publikasjoner hvor Borghild er omtalt.             
(e) Hennes anmeldelser i bl.a. bergenske aviser.                                                     
(f) Bevarte konsertprogrammer som viser noe av Borghilds repertoar som konsertpianist (solist/samspill).