Bli låner

Det er gratis og enkelt å få lånekort.
Lånekort kan du få både fysisk og digitalt


Alle som bor i Norge og er over 15 år, kan få nasjonalt lånekort som kan brukes ved biblioteker i hele landet. Lånere uten norsk ID-nummer kan få lokalt lånekort som er gyldig på Bergen Offentlige Bibliotek, men kan kun låne to medier om gangen.

Voksen

Fyll ut det elektroniske skjemaet eller last ned lånekortskjema under:


Lånekortskjema

Norsk: Lånekortskjema for voksne (pdf).
In English: Sign up-form for adults (pdf)


Du kan hente ditt nye lånekort på biblioteket. Ta med gyldig legitimasjon som inneholder personnummer og bilde, f.eks. pass, førerkort eller bankkort med bilde.

For å få lånekortet digitalt må du bekrefte din identitet via ID-porten.

Du kan reservere og fornye lånene dine selv på Mine sider.

Med lånekort og pin-kode kan du også bruke selvbetjeningsautomatene og publikums-pc. For å få lånekortet elektronisk på mobilen: last ned appen Bibliofil.


Barn

Nedre aldersgrense for å få lånekort er 5 år. Barn under 15 år må ha skriftlig tillatelse fra foreldre eller foresatte.
Alle over 15 år må vise legitimasjon.


Lånekortskjema

Norsk: Lånekortskjema for barn (pdf)
In English:
Sign up-form for children (pdf)


Institusjoner

Lånekortskjema for andre institusjoner (pdf).

Bruk mobilen som lånekort