Bla i album for samlemerker

Digitalisert versjon av eit samlealbum med brevmerker utgitt av firmaet Mittet.