av Nettredaktør sist endret 2017-02-14T18:17:45+01:00
Bidragsytere: Fortelling: Einar Økland
© Copyright: Illustrasjoner er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no.
Albert Jærn var ein dyktig teiknar og designar på fyrste halvleik av 1900-tallet. I denne boka frå 1928 får vi sjå konkrete døme på bokeigarmerke som han gjorde for kjende og ukjende einskildpersonar.

Bla deg rundt i boka, blås opp detaljar ved hjelp av forstørrelsesglaset, og høyr Einar Økland kommentere innhaldet undervegs.