av admin sist endret 2016-09-21T12:52:27+01:00 © Copyright: Illustrasjoner er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no.
I denne videokarusellen fortel Einar Økland om variasjonen innanfor den norske bokeigarmerke-tradisjonen. Med bla. anna merkene til Olav Rusti, Egil Storstein og Bolette C. Pavels Larsen.