av admin sist endret 2016-09-17T01:15:52+01:00 © Copyright: Illustrasjoner er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no.
Videokarusell som t.d. viser glans av kjende norske teiknarar som Elise Knudsen og Harald Damsleth, samt glans med motiv henta frå norske folkeeventyr.