Video: Norvegiana

av Nettredaktør sist endret 2016-09-21T14:41:36+02:00 © Copyright: Illustrasjoner er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no.
Video med kommentarar av Einar Økland. Videoen viser korleis utanlandske firma har brukt norske motiv i reklamen. Med reklame for alt frå symaskiner til levertran - representert med produsentar som til dømes Scott's Emulsion, Palmin og Singer.