Video: Pakkelappar

av Nettredaktor — sist endret 2016-09-21T13:47:56+01:00 © Copyright: Illustrasjoner er beskytta iht. Lov om opphavsrett til åndsverk av 1961. Utover privat bruk er gjengivelse/reproduksjon av verna illustrasjonar ikkje tillatt utan etter avtale med rettighetshaver v/BONO. Kontakt BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) for rettighetsklarering: www.bono.no.
Videokarusell som tek for seg pakkelappar laga av den kjende norske reklameteiknaren Harald Damsleth.