Skattejakt, Ny-Krohnborg fellesbibliotek

Gratulerer! Du har funnet skatten på Ny-Krohnborg fellesbibliotek!

Som belønning kan du velge en av følgende gjenstander:

Potion of Diminution

"When you drink this potion, you gain the "reduce" effect of the enlarge/reduce spell for 1d4 hours (no concentration required). The red in the potion's liquid continuously contracts to a tiny bead and then expands to color the clear liquid around it. Shaking the bottle fails to interrupt this process."

Circlet of Blasting

"While wearing this circlet, you can use an action to cast the scorching ray spell (base level) with it. When you make the spell's attacks, you do so with an attack bonus of +5. The circlet can't be used this way again until the next dawn."

Faller ikke belønningene i smak?

Motta istedenfor en belønning på 250gp, som kan brukes i bibliotekets utstyrshandel.

Hva er denne siden?

Dette nettstedet er en del av 'skattejakten' knyttet til Dungeons & Dragons: Duell og skattejakt på Bergen Offentlige Bibliotek, m. fl. Hendelsen tar sted i løpet av Internasjonal spillmåned 2023, som varer ut november.

Les mer her.