av Camilla Grindheim Larsen sist endret 2023-04-24T12:46:42+02:00
Under One Ocean Week inviterte biblioteket til Bærekraftskafé hvor elever og eldre kunne sitte sammen og snakke om hav og klima, - Dette ga håp, sa Håkon (81) etter dagens samtaler med ungdom.

Konseptet bak bærekraftskafeen er inspirert av de mye besøkte språkkaféene på biblioteket. Modellen tar utgangspunkt i at folk samles for samtaler rundt et bord, hvor det blir utdelt et knippe samtaleemner. Denne dagen deltok en 10. klasse fra Rothaugen ungdomsskole. Elevene hadde har selv vært med å velge ut hvilke tema de synes er interessante å diskutere og de fikk lage spørsmålene som skulle sette i gang samtalene rundt bordet.  

I forbindelse med One Ocean Week ønsket biblioteket og invitere til samtaler om temaer knyttet til hav, klima og bærekraft. En viktig del av konseptet «Bærekraftskafé» er at samtalene foregår på tvers av generasjoner.

Eldre ble invitert til å delta sammen med en skoleklasse hvor elevene er rundt 15 år gamle. 

Etter 45 minutter med samtale ble det åpnet opp for spørsmål og kommentarer i plenum. Mange beskrev dagen som en svært positiv opplevelse, og ved håndsopprekning kom det frem at stort sett alle følte at det hadde lært noe nytt. 

- Det var lærerikt! Du får nytt perspektiv og meninger av å sammenligne mellom generasjoner, sa Sigurd (15) som var der sammen med klassen sin. Han satt på et bord sammen med to andre skoleelever og et par eldre. - Det ble en fin samtale, mente Lisa (15) som satt på samme bord som Sigurd. 


Ingrid Stensnes som er koordinator for Bærekraftslaben på Hovedbiblioteket ble rørt av å høre hva deltakerne fikk ut av samtalene, og hun ser frem til å arrangere flere slike samtaler på tvers av generasjoner. 

Tilbakemeldingen fra en av de eldre deltakerne var at konseptet var en god idé, og at det var inspirerende å snakke med ungdom som er åpen og engasjerte. - En form for terapi og snakke med ungdom, sa Håkon (81). 


Arrangementet ble utført som en del av Bærekraftslaben som du kan lese mer om her. Og foregikk under One Ocean Week i Bergen.