Hopp til hovedinnhold
av EON sist endret 2024-05-23T12:47:14+02:00
«Homo! Er det ikke paatide at gribe ind?» sto på det på framsida av den radikale avisa Arbeidet i Bergen 15. mai 1909. I dagane og vekene som følgde skulle byen skakast av påstandane om at ein av byens mest akta borgarar, Fridtjof Sundt, hadde hatt seksuelle forhold til to gutar på 15 og 18 år.
  • Homoskandalen i Bergen i 1909 ved Runar Jordåen
  • 2024-09-18T18:00:00+02:00
  • 2024-09-18T19:00:00+02:00
  • «Homo! Er det ikke paatide at gribe ind?» sto på det på framsida av den radikale avisa Arbeidet i Bergen 15. mai 1909. I dagane og vekene som følgde skulle byen skakast av påstandane om at ein av byens mest akta borgarar, Fridtjof Sundt, hadde hatt seksuelle forhold til to gutar på 15 og 18 år.
Onsdag 18. september 18:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

I åra før hadde liknande avsløringar av kjende og akta borgarar skapt stor oppsikt i Tyskland og Danmark, no kunne arbeidarrørslas organ i Bergen bringa denne typen skandalejournalistikk «hem». Dette var ein av dei første gongene ordet homoseksualitet blei brukt i Norske aviser, og skandalane har vore oppfatta som uttrykk for ei bølgje av homofobi. Men kva var det eigentleg det handla om? Eit nærmare blikk på den bergenske homoskandalen gir oss eit fascinerande innblikk i eit bysamfunn med store klasseforskjellar og i ei ny radikal sosialistisk rørsle som kjempa mot mange former for ulikskap.

Runar Jordåen er historikar og førstebibliotekar ved UB.

Bergen Offentlige  Bibliotek

Homoskandalen i Bergen i 1909 ved Runar Jordåen

Homoskandalen i Bergen i 1909 ved Runar Jordåen

«Homo! Er det ikke paatide at gribe ind?» sto på det på framsida av den radikale avisa Arbeidet i Bergen 15. mai 1909. I dagane og vekene som følgde skulle byen skakast av påstandane om at ein av byens mest akta borgarar, Fridtjof Sundt, hadde hatt seksuelle forhold til to gutar på 15 og 18 år.

  • Onsdag 18. september
  • 18:00 - 19:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS

I åra før hadde liknande avsløringar av kjende og akta borgarar skapt stor oppsikt i Tyskland og Danmark, no kunne arbeidarrørslas organ i Bergen bringa denne typen skandalejournalistikk «hem». Dette var ein av dei første gongene ordet homoseksualitet blei brukt i Norske aviser, og skandalane har vore oppfatta som uttrykk for ei bølgje av homofobi. Men kva var det eigentleg det handla om? Eit nærmare blikk på den bergenske homoskandalen gir oss eit fascinerande innblikk i eit bysamfunn med store klasseforskjellar og i ei ny radikal sosialistisk rørsle som kjempa mot mange former for ulikskap.

Runar Jordåen er historikar og førstebibliotekar ved UB.