Bærekraftslaben

Bli kjent med den nye Bærekraftslaben i underetasjen på Hovedbiblioteket! Bærekraftslabener en åpen og inkluderendeplass for alle innbyggere i Bergen.

 Logo Bærekraftslaben. Illustrasjon Ragnar Rørnes.

I laben kan du tilegne deg kunnskap og ferdigheter knyttet til FNs bærekraftsmål. Du kan blant annet delta på foredrag, debatter, kurs og åpent skaperverksted.

I samarbeid med relevante aktører og lokalbefolkningen skal vi skape aktuelle tilbud for bibliotekets besøkende.

Les mer om Bærekraftslaben

En viktig dimensjon av Bærekraftslaben er å gi byens befolkning tilgang til verktøy og ny teknologi – slik kan biblioteket fremme livslang læring og demokrati. Bibliotekets virke er basert på ideer om deling, tillit, likhet, gjenbruk og medskaping.

I Bærekraftslaben finner du studiofasiliteter for medieproduksjon, tekstilstudio med symaskiner, verksted for både voksne og barn med blant annet 3d-printere, folieskjærer og annet verktøy.

Målet med Bærekraftslaben

 • Gi alle, uansett bakgrunn, tilgang til teknologi – dette henger nøye sammen med demokratisering og livslang læring. Tilgang til ny teknologi og forståelsen av dens plass i samfunnet er viktig for å forstå hvilke muligheter og utfordringer den skaper.

 • Etablere et skaperverksted som lar alle få uttrykke seg kreativt og delta i et sosialt felleskap for læring og deling av kunnskap og ferdigheter.

 • Fremme målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst gjennom å tilby befolkningen et skaperverksted hvor man kan utvikle og teste sine ideer. Bærekraftslaben ønsker å fremme bærekraftig og grønn innovasjon.

 • Forhindrer digitalt utenforskap og øke digital forståelse – vi gir opplæring til mennesker i ulike aldre på dette området og fremmer livslang læring.

 • Gi befolkningen kjennskap til bærekraftsmålene og gjøre dem i stand til å leve mer bærekraftige liv – gjennom å formidle kunnskap og ferdigheter. På denne måten vil hver enkelt bli i stand til å redusere sitt eget klimaavtrykk. Her vil vi ha spesielt fokus på reparasjon, fiksing og gjenbruk.

 • Gi befolkningen kunnskap om hvordan vi bevarer og bruker havet og jorden på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
 • Gi folk tilgang til ressurser innen lyd og bildeproduksjon som gjør dem i stand til å bidra i demokratiet og utøve sin ytringsfrihet.

 • Fremme integrering og inkludering gjennom å tilby en sosial åpen arena og ha tilbud innen språktrening.Bærekrafslaben er i underetasjen på Hovedbiblioteket. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. 

Reservere rom eller utstyr


Rom og utstyr kan reserveres hos den ansatte ved infopunktet i underetasjen på Hovedbiblioteket. Det er også mulig å reservere via telefon eller kontaktskjema som du finner på bibliotekets kontaktside

For å kunne låne rom eller utstyr på Hovedbiblioteket kreves det et lånekort, uten anmerkninger. 

Det er 15 års aldersgrense for å reservere rom/utstyr.
Voksne over 18 år kan bruke utstyret sammen med barn dersom den voksne tar ansvar for barnet, sikkerhet og utstyr.

Les fullstendige betingelser for bruk av Bærekraftslaben.


Åpent skaperverksted hver torsdag kl. 15:00-19:30

Hva er åpent skaperverksted?

Åpent skaperverksted betyr at du kan komme innom Bærekraftslaben på torsdager mellom klokken 15:00 og 19:30 for å sjekke ut det som finnes av rom og utstyr i laben. Åpent skaperverksted er et sosialt sted og åpent for alle, det krever ikke påmelding, og du trenger ikke forberede noe. Du kan dukke opp uanmeldt og få hjelp med det du lurer på. På åpent skaperverksted kan du få grunnleggende opplæring i bruk av symaskiner, 3D-printer, podkaststudio og diverse verktøy.

Kom til oss om du ønsker å reparere, gjenbruke eller skape noe nytt.
Du vil også få vite om kommende kurs og aktiviteter som det er mulig å melde seg på. Hva finnes i Bærekraftslaben?


Hva skjer i Bærekraftslaben?

Fast hver torsdag er det åpent skaperverksted i Bærekraftslaben klokken 15:00 - 19:30. Gratis drop-inn.Flere arrangement som fremmer bærekraftMålet med Bærekraftslaben:

 • Gi alle, uansett bakgrunn, tilgang til teknologi – dette henger nøye sammen med demokratisering og livslang læring. Tilgang til ny teknologi og forståelsen av dens plass i samfunnet er viktig for å forstå hvilke muligheter og utfordringer den skaper.

 • Etablere et skaperverksted som lar alle få uttrykke seg kreativt og delta i et sosialt felleskap for læring og deling av kunnskap og ferdigheter.

 • Fremme målet om anstendig arbeid og økonomisk vekst gjennom å tilby befolkningen et skaperverksted hvor man kan utvikle og teste sine ideer. Bærekraftslaben ønsker å fremme bærekraftig og grønn innovasjon.

 • Forhindrer digitalt utenforskap og øke digital forståelse – vi gir opplæring til mennesker i ulike aldre på dette området og fremmer livslang læring.

 • Gi befolkningen kjennskap til bærekraftsmålene og gjøre dem i stand til å leve mer bærekraftige liv – gjennom å formidle kunnskap og ferdigheter. På denne måten vil hver enkelt bli i stand til å redusere sitt eget klimaavtrykk. Her vil vi ha spesielt fokus på reparasjon, fiksing og gjenbruk.

 • Gi befolkningen kunnskap om hvordan vi bevarer og bruker havet og jorden på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
 • Gi folk tilgang til ressurser innen lyd og bildeproduksjon som gjør dem i stand til å bidra i demokratiet og utøve sin ytringsfrihet.

 • Fremme integrering og inkludering gjennom å tilby en sosial åpen arena og ha tilbud innen språktrening.


 3D-printer til utlån i laben. Foto: Camilla Grindheim Larsen.