av Charlotte Myrbråten sist endret 2021-10-07T12:12:27+01:00
Velkommen til Akademisk lunsj
Onsdag 3. november 12:00
Hovedbiblioteket, Auditoriet

Kontakt

95139006
 
Maktskiftet frå menneske til teknologi har foregått i hundrevis av år, og kunstig intelligens har ført til ytterlegare vekst i dei oppgåvene og funksjonane som vert tekne over av teknologi. Utviklinga er global, og det er vanskeleg for oss her i Noreg å stanse eller snu utviklinga. Vi må akseptere automatiserte bybanevogner og automatisering i arbeidslivet, og tilpasse teknologien til våre livsvilkår. Kva skulle vore alternativet? spør Nyre retorisk.

Lars Nyre er professor i medievitskap ved Universitetet i Bergen og underviser i medieteknologi i Media City Bergen. Han er også professor II ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger.
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, HVL og NHH.
Bergen Offentlige  Bibliotek

Teknologien tek over - sjølvkøyrande bybane og automatisering av arbeidslivet

Teknologien tek over - sjølvkøyrande bybane og automatisering av arbeidslivet

Velkommen til Akademisk lunsj

  • Onsdag 3. november
  • 12:00 - 13:00
  • Hovedbiblioteket, Auditoriet
  • GRATIS
 
Maktskiftet frå menneske til teknologi har foregått i hundrevis av år, og kunstig intelligens har ført til ytterlegare vekst i dei oppgåvene og funksjonane som vert tekne over av teknologi. Utviklinga er global, og det er vanskeleg for oss her i Noreg å stanse eller snu utviklinga. Vi må akseptere automatiserte bybanevogner og automatisering i arbeidslivet, og tilpasse teknologien til våre livsvilkår. Kva skulle vore alternativet? spør Nyre retorisk.

Lars Nyre er professor i medievitskap ved Universitetet i Bergen og underviser i medieteknologi i Media City Bergen. Han er også professor II ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger.
 
Akademisk lunsj er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket, Bergen Offentlige Bibliotek, HVL og NHH.