Logg inn

Glemt passord?   Registrer deg her.
av admin sist endret 2017-11-23T13:58:18+02:00
I 1906, 10 måneder før sin død testamenterte Edvard Grieg sammen med sin hustru Nina, sine håndskrevne noter, artikler og kunstnerbrev, trykte noter og bøker, samt annet materiale til Bergen Offentlige Bibliotek, "under Forutsætning af, at dette vedligeholdes og gjøres tilgjængelig for Bergens Almenhed".

Griegs testamentariske gave

Edvard Griegs manuskripter

Notemanuskripter, ca.150, inkludert ungdomsarbeider og mindre kjente komposisjoner. 

Skissemapper: ideér, utkast, fragmenter, bla. skisser til en pianokonsert nr. 2 i h-moll. Samtlige skisser er identifisert, og publisert i Edvard Grieg Samlede Verker, bind 20.

Arbeidsbøker fra studietiden i Leipzig, med rettelser av Griegs lærere.

Manuskripter til artikler Grieg skrev for aviser og tidsskrifter.

Brev fra Edvard Grieg, ca. 900. Av disse er ca. 400 til hans forlegger C.F.Peters Musikverlag i Leipzig. 

Dagbøker, fra 1865, 1865/1866, 1905/1906 og 1907.

Regnskaps- og notisbøker fra 1872/1873 og 1880-1902. I regnskapsbok for 1885 finnes tegninger til hans nye hjem, Troldhaugen, med blant annet mål på møblene og en liste over planter til hagen.

Manuskripter av andre

Brev fra Nina.

Komposisjoner av Rikard Nordraak, Griegs nære venn. 1 innbundet hefte.

Komposisjoner og dikt fra venner og kolleger, bla. en musikalsk hilsen fra Johannes Brahms.

Brev til Edvard og Nina Grieg

Verdifullt kulturhistorisk kildemateriale. Brev fra berømte samtidige kunstnere, som Brahms, Tsjajkovskij, Ibsen og Bjørnson, fra kjente politikere, forleggere, impresarioer, brev fra venner, beundrerbrev, brev fra personer som selv ønsket berømmelse, fra kunstnere i trange kår, som ba om økonomisk hjelp. 

Fotografier & grafikk

Fotografier, bla. et portrett av Edvard Grieg som 11-åring, med hans påskrift.
Tegninger, tegnet av Grieg i hans ungdom, samt skisser av andre kunstnere i hans omgangskrets. Digitaliserte fotos (faksimile) er tilgjengelig under Søk i samlingen / Fotografier & grafikk.

Griegiana

Minnebok og Tegnebok fra 1860-årene. Vitnemål fra konservatoriet i Leipzig.

Trykte publikasjoner

Griegs notesamling, ca. 2700 trykte noter, både egne og andre komponisters verk, mange med dedikasjoner til Grieg. Rettelser og tilføyelser i Griegs hånd i en del av hans egne verk.

Griegs boksamling omfatter musikkteoretisk litteratur, biografier, romaner, dikt; bla. H.C. Andersens samlede verker i 20 bind.

Konsertprogrammer, fra konserter Grieg hørte i studietiden i Leipzig, og fra konserter hvor Edvard Grieg (og ofte Nina) selv opptrådte.


Tilvekst til samlingen

Håndskrifter

Notemanuskripter: 28 komposisjoner, som hadde tilhørt Griegs forlegger C.F.Peters Musikverlag i Leipzig, kjøpt av den norske Stat i 1986. Fiolinsonate op. 45, innkjøpt fra privat samler i 2004, med midler fra lokale sponsorer og Bergen kommune. 

Brev fra Edvard Grieg: ca 150 brev til hans venn Sigurd Hals, 14 brev til operasangeren Julius Steenberg, ca 400 brev til hans forlegger Max Abraham i C.F.Peters Musikverlag. I senere år er flere brev innkjøpt på auksjoner.

Trykte publikasjoner

Edvard Griegs komposisjoner (noter):

  • Førsteutgaver og sjeldne spesialtrykk
  • Edvard Grieg Samlede verker, 20 bind, omfatter komplett samling av førsteutgaver (eller faksimiler) med kritisk-vitenskaplige kommentarer
  • Ordinære utgaver
  • Piratutgaver
  • Arrangementer av Griegs komposisjoner

Biografier og faglige publikasjoner om Edvard Grieg og musikken hans. Deler av hans brevveksling og hans dagbøker publisert i bokform.

Artikler publisert i aviser og tidsskrift.

Klipparkiv fra Grieg-jubiléet 1993, 150-årsjubiléet for Edvard Griegs fødsel.

Lydinnspillinger

CDer, LP-plater, 78-plater, lydbånd, kassetter, pianolaruller. I samlingen finnes bl. a. innspillinger med Edvard Grieg som pianist, innspillinger av hans romanser med tekster oversatt til en rekke språk, mer enn 100 tolkinger av Klaverkonsert i a-moll.

Filmer

Filmer (vhs og dvd) om Edvard og Nina Grieg.

Fotokopier

Kopier av komposisjoner, brev og fotografier, hvor originaler befinner seg i andre arkiv og bibliotek.

Griegsouvenirer

Prospektkort, minnemynter, plaketter o.a. Ninas noteveske fra hennes siste år.


Fulltekstsøk i brev, dagbøker - tekst i manuskripter

Samlingens dokumenter på nettet er til fri bruk, når unntak ikke er gjort. Ved bruk oppgis kildehenvisning til Bergen Off. Bibliotek, Grieg-samlingen. Digitale lydinnspillinger er gjort tilgjengelig med tillatelse fra utgiver, Edvard Grieg Museum Troldhaugen.