REDIS mesterskap i redesign høsten 2023

Liker du å redesigne klær? Er du Bergens nye symester? Fristen for å melde seg på var 30. september 2023.

Høsten 2023 arrangeres REDIS mesterskap i redesign, for deg som liker å sy om klær. Sammen kan vi ta vare på planeten og vise hvordan klær kan få nytt liv. Mesterskapet er åpent for alle hobbysyere uansett alder – sammen skaper vi redesignglede!


Hvordan delta?

For å delta må du innen 30. september gjøre følgende:

 • Løse oppgaven under

 • Melde deg på mesterskapet via dette skjemaet

 • Levere inn det ferdige redesignede plagget ditt på et lokalt bibliotek i Bergen


OPPPGAVEN 'FRA PLAGG TIL PLAGG': Lag et nytt plagg som du tenker vil bli mye brukt. Plagget lages av ett eller flere brukte plagg som på denne måten får ny verdi.

Kriterier: Ved påmelding blir du bedt om å sende inn før-bilde av de brukte plaggene du tenker å bruke. Bruk kun stoff fra klesplagg. Alle tekstiler skal være gjenbruk. Annet tilbehør aksepteres, som for eksempel knapper, tråd, glidelås og vliselin.

For å kåre en vinner/finalist ser vi etter: 

 • Kreativitet
 • Godt håndverk
 • Plagget skal kunne brukes og tåle slitasje
 • At plaggene som brukes stiger i bruksverdi som følge av å ha blitt redesignet


Kriterier for å delta

For å delta i REDIS må du godta følgende:
Alle bilder du sender inn av ditt redesignede plagg kan fritt brukes av REDIS og mesterskapet sine samarbeidspartnere.

Du må ha anledning til å stille opp på følgende arrangement:
Lørdag 21. oktober på Hovedbiblioteket kvor det blir kåring av Minimester (under 15 år) og REDISmester (over 15 år). 

For deg over 15 år:
Du må samtykke til at det blir tatt bilder og video av deg i tilknytning til finaler og kåringer i mesterskapet. Finalen vil strømmes direkte. 

Merk!
REDIS er for hobbysyere – du kan ikke ha arbeidet i et sømrelatert yrke i løpet av de siste 10 årene. Du må selv ha laget plagget du leverer inn. For å delta må du være påmeldt og ha levert inn ditt konkurransebidrag på en kleshenger på et lokalt bibliotek i Bergen innen 30.09.23. Husk å merk plagget godt med ditt navn. Konkurransebidraget ditt kan bli stilt ut på biblioteket. Biblioteket tar ikke ansvar for skader/tyveri.

I perioden fra midten av september til midten av oktober vil innleverte redesignede klesplaggene stilles ut på biblioteket og i REDIS sine sosiale medier.
Har du spørsmål om REDIS?
Skriv til prosjektleder ingrid.stensnes@bergen.kommune.no
Følg gjerne @redis.bergen på Instagram.Kåring og premier

Lørdag 21. oktober kåres Minimester (under 15) og REDISmester (over 15). Begge vinnerne får hver sin kvalitetssymaskin fra Selfmade.


BBB NO CONTENT


REDIS samarbeidspartnere: 

 • Alpaca World
 • Bergen Kommune - Næringsseksjonen
 • Bergen Næringsråd
 • Besteforeldrenes Klimaaksjon, avdeling Bergen og omegn
 • Bergen Offentlige Bibliotek
 • B Passion redesign
 • Bærekraftige liv
 • Fileks AS
 • Klimaetaten i Bergen Kommune
 • Loope
 • Magneten Frivilligsentral
 • Møllaren Frivilligsentral
 • Naturvernforbundet Hordaland
 • Selfmade
 • Tekstilindustrimuseet
 • Årstad videregående skoleInformation in English

Do you like to redesign clothes? Are you Bergen's new redesign master?

In the autumn of 2023, the REDIS redesign championship will be held for those who like redesigning clothes. Together, we can help the planet, reduce textile waste and show how clothes can be given new life. The championship is open to all hobby sewists of any age. Together, we create redesign joy!

How to participate?

To participate, you must do the following by 30 September:

 • Solve the task below
 • Register for the championship via this form (PS. The form is in Norwegian)
 • Hand in your finished redesigned garment to a local library in Bergen

The task: Create a new garment that you think will be worn often. The garment must be made from one or more used garments to give new value to the textiles. All textiles must be from used garments. Accessories are accepted, such as buttons, threads, zippers and vliselin.

To choose a winner/finalist, we look for:
- Creativity
- Good craftsmanship
- The garment must be usable and withstand wear and tear
- The garment has increased in value as a result of being redesigned

Winners and awards

We have a separate category for those under the age of 15. In this category, we choose a "Minimester" / Mini-Champion. For those who are above the age of 15, the judges will choose finalists who will advance to the Gold Final. On Saturday 21 October, the Mini-Champion and REDIS Master will be announced. 

The submitted redesigned items will be exhibited in the library and on social media from mid-September to mid-October. Both the “Minimester” and the REDISchampion are rewarded with a quality sewing machine from Selfmade.

Criteria for participating 

To participate in REDIS, you must agree to the following:
All images you submit can be freely used by REDIS and its partners.

As a participant, you are obliged to attend the following events:
Saturday 21 October at the Main Library in Bergen - the announcing of the Gold Final finalists and the awarding of the "Minimester".
Saturday 28 October at Selfmade - The Gold Final (only mandatory for participants in the 15+ category).

REDIS is for hobby sewists - you cannot have worked in a sewing-related profession in the past 10 years. You must have made the garment you hand in yourself. To participate, you must be registered and have handed in your redesigned garment on a hanger at a local library in Bergen by 30/09/23. Remember to label the garment with your name. Your competition entry can be exhibited at the Library. The library does not take responsibility for damage/theft.


Do you have questions about REDIS? Write an email to ingrid.stensnes@bergen.kommune.no. Feel free to follow @redis.bergen on Instagram.


REDIS partners:

Alpaca World
Bergen Municipality - Business Section
Bergen Business Council
Grandparents Climate Action, department Bergen and surroundings
Bergen Public Library
B Passion redesign
Sustainable lives
Fileks AS
Climate Agency in Bergen Municipality
Loope
Magneten Volunteer Center
Møllaren Volunteer Center
Nature Conservation Association Hordaland
Selfmade
The Textile Industry Museum
Årstad upper secondary school