Ofte stilte spørsmål (FAQ)


Om arrangement

Må man kjøpe billetter til biblioteket sine arrangement?

Stort sett er alle våre arrangementer gratis og åpne for alle. For arrangement med påmelding vil lenke til registrering finnes i arrangementet på nettsiden og i sosiale medier.

Gjør dere opptak av populære arrangement?

Ofte lager vi podcast av populære arrangement, men dette er avhengig av tilatelse fra foredragsholder og vår egen kapasitet. Lurer du på om spesifike arrangement blir gjort podcast av; se arrangement på Facebook.


Om lån og lånekort

Kan jeg låne uten lånekort?

Alle må registrere som låner og få lånekort før de kan låne noe. NB: Om du har vært på et bibliotek, et skolebibliotek eller et universitetsbibliotek tidligere, så har du sikkert blitt registrert som låner, som betyr at du også "har" et lånekort.

Kortet må likevel registreres hos oss og gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde må fremvises.

Hvordan kan jeg få lånekort?

Du må ha en adresse i Norge. Du kan registrere seg gjennom Bibliofil-appen vår, på nettsidene våre eller ved å fylle ut et skjema på biblioteket.

For å få utlevert et fysisk lånekort må du møte opp på biblioteket og vise gyldig legitimasjon med fødselsnummer og bilde. Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatt. Man må ha begynt på skolen før man kan få lånekort.

NB: Har du nasjonalt lånekort fra annet bibliotek kan det også brukes hos oss, men det må først registreres i vårt lånerregister.

Det er også mulig å få et lånekort uten persolig oppmøte. Da bruker du IDporten som identifikasjon ved registrering. Lånekortet vises i appen.

Glemt eller mistet lånekortet?

Lånekortet finnes i Bibliofil-appen. Om du ikke har mulighet til å bruke appen kan du låne uten lånekort ved å vise gyldig legitimasjon. Ved mistet fysisk lånekort, kan du få et nytt gratis.

Hva er PIN-koden min?

Ved utstedelse av lånekort lages det en firesifret PIN-kode.

Om du har glemt PIN-koden din kan du ta kontakt med personalet, vise legitimasjon og få tilsendt en ny PIN-kode, eller logge deg inn på Min side og endre PIN-kode under Min profil.

Hvor lenge kan jeg låne bøker og annet?

Lånetid på vårt materiale er:

 • Språkkurs: 8 uker
 • Papirbøker: 4 uker
 • E-bøker: 4 uker
 • E-lydbøker: 4 uker
 • Lydbøker på CD: 4 uker
 • Instrumenter: 4 uker
 • Bøker med lang reservasjonskø: 14 dager
 • Ipad mini: 14 dager
 • Tidsskrifter: 14 dager
 • MP3 lydbøker: 14 dager
 • Musikk CD: 14 dager
 • Spillefilm: 7 dager
 • Tv-serier på over 6 timer: 14 dager
 • Dokumentarfilm: 14 dager
 • Videospill: 14 dager
 • Brettspill: 4 uker

Lån bare til bruk på biblioteket:

 • Headsett til pc
 • Minnepenn
 • Mobillader
 • Chromebook

 

Kan jeg fornye lånene mine?

Lånene kan forlenges så lenge det ikke er venteliste på materialet.
Man kan fornye på biblioteket eller

 • Mine sider
 • i appen Bibliofil
 • ved å sende sms BIB FORNY etterfulgt av nasjonalt lånenummer til 2242. Tjenesten koster 2,- kr. per melding.
 • på utlånsautomat i biblioteket

Ny låneperiode gjelder fra datoen du fornyer.

NB: Er det noen som venter på materialet må det leveres inn. Hvis ikke kan materialet lånes tre fulle låneperioder fra datoen du lånte materialet første gang (84 dager). Unntak er film (maks 14 dager) og TV-serier (maks tre uker). Når man har lånt det i tre låneperioder må man levere materialet før man kan låne det på nytt.

Hvor mye kan jeg låne om gangen?

Du kan ha maks 99 lån om gangen. Unntak er:

 • E-bøker: 5 stk. om gangen, maks 10 stk. pr. måned
 • E-lydbøker: 3 stk. om gangen, maks 8 stk. pr. måned
  Telling av antall lån pr. 28-dagers periode starter den dagen du gjør første lån og følger ikke kalendermåned.
 • Videospill: 3 stk. om gangen
 • Brettspill: 3 stk. om gangen

Hvor mye kan jeg reservere?

Reserveringstak på materiale:

 • Bøker: 20 stk.
 • Lydbøker på CD: 10 stk.
 • Spill: 3 stk.

Det er ikke reserveringstak på annet materiale.

Kan jeg få påminnelse når jeg skal levere?

Du kan registrere epostadressen din og be om påminnelse på Mine sider, i Bibliofil-appen eller over disk på biblioteket. Påminnelse blir sendt ut 3 dager før innleveringsfristen.

Jeg har reservert en bok, hvordan henter jeg den?

Når materialet du har reservert blir tilgjengelig for deg får du tekstmelding, e-post eller brev i posten. Reservert materiale blir stående i 7 dager.

NB: Nye bøker med lang reservasjonskø får kortere lånetid (14 dager). De kan også være tilgjengelig som 10-dagers lån.

Hvordan låner jeg e-bøker og e-lydbøker?

E-bøker og e-lydbøker lånes med appen BookBites.

Kan jeg levere bøker utenom åpningstiden?

Jeg har lånt materiale på et annet bibliotek, kan jeg levere det hos dere?

Ja, det man har lånt på andre bibliotek i Norge kan leveres hos oss.

Unntak:

 • man kan ikke levere materiale som tilhører skolebibliotek i Bergen
 • man kan ikke levere materiale som tilhører fag- og forskningsbibliotek i Bergen

I noen tilfeller blir ikke lånet registrert innlevert før det ankommer biblioteket som eier materialet fordi bibliotekene bruker forskjellige datasystemer (f.eks. Deichman i Oslo). Om det er tilfellet bør du sørge for å beregne litt ekstra tid til transport og levere materialet før lånefristen går ut. 

Jeg er redd for å få hentemelding når jeg er bortreist. Kan jeg sette mine reserveringer på pause?

Det kan du! I appen Bibliofil og på bergenbibliotek.no kan du selv utsette reserveringene mens du er bortreist, og beholde plassen i køen! Finn bestillingene dine på Min side og gjør endring av dato der.

Mer informasjon om hvordan du pauser en reservasjon finner du på denne siden.


Om regler og gebyr

Hva forplikter jeg meg til som låner?

Som låner forplikter jeg meg til å behandle materialet pent, levere det innen innleveringsdatoen, å erstatte skader på, eller tap av materiale og å følge bibliotekets reglement.

Hva koster det å levere for sent?

Hvis lånefristen overskrides, blir det sendt purring via e-post eller vanlig post, og dette medfører et gebyr på kr. 50,- per utsendte purring.
Det purres inntil to ganger per lån (dvs. for hvert utlånte materiale) – etter dette blir det sendt erstatningskrav for det aktuelle lånet.
Hvis du har flere enn to utestående purringer for minst to forskjellige lån, stiger det totale purregebyret med kr. 50,- per purring.

For barn under 15 år er satsen 10,- kr. for hvert purregebyr.

Purregebyr kan betales på Mine sider med bankkort knyttet til Visa, MasterCard, MobilePay, Vipps og BankAxess.

Dersom du ikke leverer materialet etter 2. gangs purring anses materialet for tapt, og saken sendes til kemneren i Bergen for innkreving.

Se Bergen kommune:

Kan jeg erstatte lånt materiale som jeg har mistet eller har blitt ødelagt, på biblioteket?

Tapt eller ødelagt materiale kan erstattes på eierbiblioteket.

Erstatningssummene finner du her

Det jeg lånte er blitt stjålet, hva gjør jeg?

Om du har vært så uheldig å blitt frastjålet materiale lånt på biblioteket, så må du dessverre betale for det enten hos oss eller gjennom Agresso/Kemner og få tilbake beløpet på en eventuell forsikring. 

Jeg har fått regning fra LRS Innkreving (tidligere Kemneren i Bergen), hva gjør jeg?

Om du har fått krav om erstatning fra LRS Innkreving kan du ikke erstatte boken på biblioteket. Faktura betales til LRS Innkreving.
NB: Om du fremdeles har materialet så kan du levere det på biblioteket for å unngå å måtte betale regningen. Dette må gjøres innen 45 dager fra når LRS Innkreving sendte regningen. Om det har gått lengre tid, vil hver sak vurderes individuelt.

En mer fullstendig liste over forskjellige priser på dette finner du her

Liste over gebyr og erstatningskrav for voksne og barn under 15

Fullstendig oversikt over gebyr og erstatningssummer finner du her
 

Jeg har betalt erstatningskrav, men jeg fant boken. Kan jeg levere den på biblioteket og få pengene tilbake?

Nei, har du betalt regning til LRS Innkreving (tidligere Kemneren i Bergen) for erstatning av bok, så er boken din. Biblioteket kan gjøre unntak hvis materialet er sjeldent eller har lokalhistorisk verdi.


Om vårt datatilbud

Trådløst nett

Det er trådløst nett i alle bibliotekets etasjer og på alle filialene. Passord blir tilsendt på SMS. Innlogging gjelder det i 30 dager.

Kan jeg låne pc på biblioteket?

På hovedbiblioteket og på Loddefjord og Oasen bibliotek er det mulig å låne en stasjonær pc. Lånetiden er maks to timer.

På hovedbiblioteket og på enkelte filialer er det også mulig å låne bærbare Chromebooks (laptop) til bruk på biblioteket dersom du har nasjonalt lånekort.

Blir passordene mine husket på pcene etter bruk?

Hverken eposter, passord eller netthistorikk blir lagret på pcene.
NB: Alt blir slettet fra maskinen etter du er automatisk avlogget. Om du jobber med dokumenter lokalt må dette lagres på en minnepenn eller på eposten din før utlogging.

Kan jeg skrive ut, skanne eller sende faks på biblioteket?

Man kan skrive ut, skanne og kopiere på biblioteket, bortsett fra Sletten BIblab. Se Print ut med Princh.

Det er kun lov til å skanne til egen epost.

NB: Faks er ikke mulig på noen av våre bibliotek.

Priser

 • Utskrift: 5,- kr. per side
 • Skanning: gratis

Annet?