Uigurisk

Flertallet av uigurisktalende bor i vestlige deler av Kina, men språket brukes også i Kasakhstan.

For voksne

Bøker på uigurisk

For barn og ungdom

Bøker på uigurisk for barn og ungdom