Hopp til hovedinnhold
av Camilla Grindheim Larsen sist endret 2024-02-08T13:24:50+01:00
Bergen Offentlige Bibliotek hadde sitt første utlån den 2. februar 1874. I 2024 er dette 150 år siden, og vi mimrer litt for anledningen.

Bygningen som i dag er Hovedbiblioteket til Bergen Offentlige Bibliotek stod klar i 1917. Fra 1879 til 1917 holdt biblioteket til i Kjøttbasaren ved Bryggen i Bergen. Det var derimot i de aller første lokalene som biblioteket hadde på Torgallmenningen at det første utlånet skjedde i 1874. Ettersom at de lokalene ikke lenger er tilgjengelig for oss, dro vi til Kjøttbasaren for å mimre tilbake til 1870-tallet og biblioteklivet på den tiden.

Tre fjonge folk på jakt etter bibliotek

Se video på Facebook.
Se video på Instagram. 


I perioden mens biblioteket var på Kjøttbasaren fikk Norge sin første kvinnelige sjefsbibliotekar, Valborg Platou. I dag er plassen mellom Hovedbiblioteket og Bergen Storsenter oppkalt etter henne. 

Om biblioteket på 1870-tallet
I de første år, frem til 1879, holdt biblioteket til i en tidligere privatbolig på Øvre Torgalmenning. Men de tre værelser som man der hadde fått til rådighet ble snart overoppfylte, og i 1879 flyttet biblioteket inn i loftsetasjen i den nye kjøttbasaren på Vetrlidsalmenningen. Arkitektonisk sett var nok bygningen både særpreget og interessant, men velegnet til bibliotek var den så avgjort ikke. Til det kom at plassen også her snart ble helt utilstrekkelig for den voksende bokmasse og den stadig økende tilstrømming av biblioteksbrukere. Men like fullt, her måtte biblioteket bli værende i 38 år, helt frem til 1917
(Munthe)